Posted inA Lyrics, Bhajans

थे तो चोलो पहरो म्हारा बालाजी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

थे तो चोलो पहरो म्हारा बालाजी भजन लिरिक्स The To Cholo Pahro Mhara Balaji थे तो चोलो पहरो म्हारा बालाजी भजन लिरिक्स (हिन्दी) तर्ज कसमे वादे प्यार। थे तो चोलो पहरो म्हारा बालाजी, मैं थारो चोलो ल्याया जी, यो चोलो थारो ऐसो बण्यो है, भगता के मन भायो जी, थे तो चोलों पहरो म्हारा बालाजी, […]