Posted inA Lyrics

दूल्हा बण्या रे निर्वाण सिंगाजी बाबा भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

दूल्हा बण्या रे निर्वाण सिंगाजी बाबा भजन लिरिक्स Dulha Bane Nirwan Singaji Baba दूल्हा बण्या रे निर्वाण सिंगाजी बाबा भजन लिरिक्स (हिन्दी) दूल्हा बण्या रे निर्वाण, सिंगाजी बाबा, दुल्लव बणिया रे निर्वाण, निर्गुण के घर भही रे सगाई, ब्याही सतवंती नार, सिंगाजी बाबा, दुल्लव बणिया रे निर्वाण।। चार खम्ब को मण्डप बणायो, उपर बांधी बंधन […]