Posted inA Lyrics

सिमरू देवी थाने शारदा रे भवानी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

सिमरू देवी थाने शारदा रे भवानी भजन लिरिक्स Sivru Devi Tane Sharda Bhawani सिमरू देवी थाने शारदा रे भवानी भजन लिरिक्स (हिन्दी) सिमरू देवी थाने शारदा रे भवानी, लागू लागू माता जी रे पाव हे हा।। फुलड़ा चढावू थारे सेवरा भवानी, चाढू चाढू निरोला नारेल हे..हा।। सिंग सवारी वेगी आव जो रे भवानी, आवो आवो […]