Posted inA Lyrics, Bhajans

चुंबळ मोत्याची डोक्यावर पान्या चा घड़ा | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

चुंबळ मोत्याची डोक्यावर पान्या चा घड़ा लिरिक्स chubal motiyachi dokyavar panya cha ghada चुंबळ मोत्याची डोक्यावर पान्या चा घड़ा लिरिक्स (हिन्दी) चुंबळ मोत्याची डोक्यावर पान्या चा घड़ा माठ फोडिला ग माझा माठ फोडिला पहिल्या दिवशी मी ग बाई घेउन गेले ताट नंदा चा कान्हा मला मारलिया ताट चुंबळ मोत्याची डोक्यावर पान्या चा घड़ा माठ फोडिला […]