Posted inA Lyrics

पासे हटजो रास्ता छड़ दो बाबा भेरो आया | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

पासे हटजो रास्ता छड़ दो बाबा भेरो आया लिरिक्स paase hatjo rashta chad do baba bhero aaya पासे हटजो रास्ता छड़ दो बाबा भेरो आया लिरिक्स (हिन्दी) ईशा पूरी हों दे रात जगा करा, पासे हटजो रास्ता छड़ दो बाबा भेरो आया, माँ काली दा लाडला भगता नु प्यारा, सारे देवी देवतेया तो रूप न्यारा, […]