Posted inA Lyrics

आजा आजा साँवरा मत ना तरसाओ जी भजन लिरिक्स

आजा आजा साँवरा मत ना तरसाओ जी भजन लिरिक्स आजा आजा साँवरा, मत ना तरसाओ जी, बेगा पधारो जी – ३, म्हारा श्याम साँवरा, आजा आजा सांवरा, मत ना तरसाओ जी।। था बिन यो घर सुनो है, आवो बाबा श्याम जी, बैठा मै बाट उडिका, आवो बाबा श्याम जी, कीर्तन में आवो जी – ३, […]