Posted inA Lyrics

मोको मार गयो नजर कटारी | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

मोको मार गयो नजर कटारी लिरिक्स moko maar geyo najar kataari मोको मार गयो नजर कटारी लिरिक्स (हिन्दी) कन्हैया मोको मार गयो नजर कटारी, नजर कटारी हो नजर कटारी, हसी मुस्काई लगाई है उर विच घ्याल यु कर घाली, मोको मार गयो नजर कटारी, कोटिक भेद करी करी ओशद, कोकीन लागत कारी, मोको मार गयो […]