Posted inA Lyrics

हरिराम बाबा आ जाओ दूर घणी है थारी धाम Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

हरिराम बाबा आ जाओ दूर घणी है थारी धाम लिरिक्स Hariram Baba Aa Jao Dur Ghano Hai Tharo Dham हरिराम बाबा आ जाओ दूर घणी है थारी धाम लिरिक्स (हिन्दी) हरिराम बाबा आ जाओ, दूर घणी है थारी धाम।। थेतो हरिराम बाबा झोरडो पुजायो, भगता रा दुःख हर जाओ, दूर घणी है थारी धाम।। थारे […]

Posted inA Lyrics

फूलों सा म्हारा प्यारा बालाजी थाने दुनिया मनावे जी Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

फूलों सा म्हारा प्यारा बालाजी थाने दुनिया मनावे जी लिरिक्स Fulon Sa Mhara Pyara Balaji Bhajan फूलों सा म्हारा प्यारा बालाजी थाने दुनिया मनावे जी लिरिक्स (हिन्दी) फूलों सा म्हारा प्यारा बालाजी, थाने दुनिया मनावे जी, थारा ही गुण गावे बालाजी, थाने रोज मनावे जी, फूलो सा म्हारा प्यारा बालाजी हो।। सालासर थारो मन्दिर प्यारो, […]