Posted inBhajans

किवें करां तेरी पूजा नाथ जी Lyrics | Bhajans | Bhakti Songs

किवें करां तेरी पूजा नाथ जी Lyrics किवें करां तेरी पूजा नाथ जी Lyrics (Hindi) किवे करा ॥ तेरी पूजा नाथ जी  किवे करा॥ किवे करा ॥ तेरी पूजा जोगिया किवे करा॥ तेरे ली मैं जल लै आंदा, ओह मश्ली दा झूठा नाथ जी किवे करा…. तेरे ली मैं दूध लै आंदा, ओह वशडे दा […]

Posted inBhajans

धूने वाला पत्तन ते आया Lyrics | Bhajans | Bhakti Songs

धूने वाला पत्तन ते आया Lyrics धूने वाला पत्तन ते आया Lyrics (Hindi) मैं ता सुनियाँ की पौन्हारी पतन ते आया, बेडी चांदी दी बनाई चपू सोने दा लियां, सानु चरनी लगा लो शहनशा बनके, बेडी पार लगाओ जी मलाह बनके, मैं ता सुनियाँ की धुनें वाला पतन ते आया, बेडी चांदी दी बनाई चपू […]

Posted inBhajans

किवें करण मैं तेरी पूजा जोगिया Lyrics | Bhajans | Bhakti Songs

किवें करण मैं तेरी पूजा जोगिया Lyrics किवें करण मैं तेरी पूजा जोगिया Lyrics (Hindi) किवे करा ॥ मैं तेरी पूजा जोगियां किवे करा ॥ किवे करा ॥ मैं तेरी पूजा नाथ जी किवे करा ॥ जल चडावा ओह वी न सुचा ॥ ओह मशली दा झूठा जोगियां किवे करा ….. दूध चडावा ओह वी […]