Posted inA Lyrics, Bhajans

दीदार जोगी पौणाहारी दा | Lyrics, Video | Baba Balak Nath Bhajans

दीदार जोगी पौणाहारी दा लिरिक्स deedar jogi paunahari da दीदार जोगी पौणाहारी दा लिरिक्स (हिन्दी) ओह भगत ने नसीबा वाले जेह्ड़े करदे दीदार जोगी पौनाहारी दा, श्रधा दे नाल जेहदे नाम जपदे जय हो दुःख ते कलेश बाबा जिहने कट ते बांह फड फड सबना नु तारे   जेह्ड़े करदे दीदार जोगी पौनाहारी दा, ओह […]