Posted inA Lyrics

आयो म्हारे राम रुणेचे वालो रामदेवजी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

आयो म्हारे राम रुणेचे वालो रामदेवजी भजन लिरिक्स Aayo Mhare Ram Runiche Walo Bhajan आयो म्हारे राम रुणेचे वालो रामदेवजी भजन लिरिक्स (हिन्दी) आयो म्हारे राम रुणेचे वालो, दोहा रामा सामी आवजो, कलयुग भहे करूर, अर्ज करू अजमाल रा, हेलो सुणो हुजूर। हरजी हालो देवरे, परचो रामापीर, दुखिया ने सुखिया करे, साजा करे शरीर। आयो […]