सुन ल्यो अर्जा म्हारी Lyrics

सुन ल्यो अर्जा म्हारी Lyrics (Hindi)

सुन ल्यो अर्जा म्हारी॥ ध्जाबन्द धारी
मैं तो आयो हूँ शरण मैं थारी,ध्जाबन्द धारी

उजड़ गया नै बाबा ,अब थे हि बसाओ,
घर गी म्हारी सगली , खुशियां लोटा ओ ॥
म्हाने थारो भरोसो बड़ों भारी, ध्जाबन्द धारी
मैं तो आयो हूँ शरण मैं थारी, ध्जाबन्द धारी
सुन ल्यो अर्जा ……….

जग ओ बेरी बाबा , म्हाने घनो सतायो
दर दर भटकयो बाबा , ना कन गले लगायो ॥
म्हाने सगला हि ठोक र मारी, ध्जाबन्द धारी
मैं तो आयो हूँ शरण मैं थारी , ध्जाबन्द धारी
सुन ल्यो अर्जा ……….

कर दयो किरपा बाबा , दिन असो दिखाओ,
आदिवाल परिवार रा, सब दुखड़ा मिटा ओ,
रवि दुखड़ा मैं उम्र गुजारी, ध्जाबन्द धारी
मैं तो आयो हूँ शरण मैं थारी , ध्जाबन्द धारी
सुन ल्यो अर्जा . . . . . . . .

लेखक व गायक :- रवि आदिवाल
संगीत :- मि, रेमो

सुन ल्यो अर्जा म्हारी Lyrics Transliteration (English)

suna lyō arjā mhārī॥ dhjābanda dhārī
maiṃ tō āyō hū[ann] śaraṇa maiṃ thārī,dhjābanda dhārī

ujaḍha gayā nai bābā ,aba thē hi basāō,
ghara gī mhārī sagalī , khuśiyāṃ lōṭā ō ॥
mhānē thārō bharōsō baḍhōṃ bhārī, dhjābanda dhārī
maiṃ tō āyō hū[ann] śaraṇa maiṃ thārī, dhjābanda dhārī
suna lyō arjā ……….

jaga ō bērī bābā , mhānē ghanō satāyō
dara dara bhaṭakayō bābā , nā kana galē lagāyō ॥
mhānē sagalā hi ṭhōka ra mārī, dhjābanda dhārī
maiṃ tō āyō hū[ann] śaraṇa maiṃ thārī , dhjābanda dhārī
suna lyō arjā ……….

kara dayō kirapā bābā , dina asō dikhāō,
ādivāla parivāra rā, saba dukhaḍhā miṭā ō,
ravi dukhaḍhā maiṃ umra gujārī, dhjābanda dhārī
maiṃ tō āyō hū[ann] śaraṇa maiṃ thārī , dhjābanda dhārī
suna lyō arjā . . . . . . . .

lēkhaka va gāyaka :- ravi ādivāla
saṃgīta :- mi, rēmō

सुन ल्यो अर्जा म्हारी Video

सुन ल्यो अर्जा म्हारी Video