तकदीर बदल जाती है Lyrics

तकदीर बदल जाती है Lyrics (Hindi)

तकदीर बदल जाती है बरसाना आने से,
बरसाना आने से राधा गुण गाने से,

बिन कारन करुना बरसावत प्रेम
सो प्यारी दवार भुलावत,
जन्मो की प्यास जाती है
दर्शन मिल जाने से,

बरसाना आने से राधा गुण गाने से,
तकदीर बदल जाती ………………
मांगत भीख किरपा की राधे,
तुम करुनामई प्रेम अगह्दे,

मुझे ब्रिज की याद आती है
दरबार में आने से.
बरसाना आने से राधा गुण गाने से,
तकदीर बदल जाती ………………

जप ताप साधन मैं एक ना जानू,
ना कशु पूजन की विधि जानू,
प्यारे की याद आती है राधा गुण गाने से,

बरसाना आने से राधा गुण गाने से,
तकदीर बदल जाती ………………

Download PDF (तकदीर बदल जाती है )

तकदीर बदल जाती है

Download PDF: तकदीर बदल जाती है Lyrics

तकदीर बदल जाती है Lyrics Transliteration (English)

takadīra badala jātī hai barasānā ānē sē,
barasānā ānē sē rādhā guṇa gānē sē,

bina kārana karunā barasāvata prēma
sō pyārī davāra bhulāvata,
janmō kī pyāsa jātī hai darśana mila jānē sē,
barasānā ānē sē rādhā guṇa gānē sē,

takadīra badala jātī ………………
māṃgata bhīkha kirapā kī rādhē,
tuma karunāmaī prēma agahdē,
mujhē brija kī yāda ātī hai darabāra mēṃ ānē sē.

barasānā ānē sē rādhā guṇa gānē sē,
takadīra badala jātī ………………
japa tāpa sādhana maiṃ ēka nā jānū,
nā kaśu pūjana kī vidhi jānū,

pyārē kī yāda ātī hai rādhā guṇa gānē sē,
barasānā ānē sē rādhā guṇa gānē sē,
takadīra badala jātī ………………

तकदीर बदल जाती है Video

तकदीर बदल जाती है Video

Browse Temples in India