तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ Lyrics

तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ Lyrics (Hindi)

तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ दे माँ,
वैरी संसार बना थोड़ी सी दे माँ दे माँ,
तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ दे माँ,

तू जो चाहे तो बनु नाक का तेरे मोती,
लाके पायल में जगह थोड़ी सी दे माँ दे माँ,
तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ दे माँ,

तुम भुलाती हो जिन्हे वो है नसीबो वाले,
मैं भी आउ तू सदा थोड़ी सी दे माँ,
तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ दे माँ,

कर गुन्हा माफ़ मेरे भगाये जगा दे लेहरी,
हार कर आया फ़तेह थोड़ी सी दे माँ एह माँ,
तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ दे माँ,

Download PDF (तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ )

तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ

Download PDF: तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ Lyrics

तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ Lyrics Transliteration (English)

tērē caraṇōṃ mēṃ jagā thōḍhī sī dē mā[ann] dē mā[ann],
vairī saṃsāra banā thōḍhī sī dē mā[ann] dē mā[ann],
tērē caraṇōṃ mēṃ jagā thōḍhī sī dē mā[ann] dē mā[ann],

tū jō cāhē tō banu nāka kā tērē mōtī,
lākē pāyala mēṃ jagaha thōḍhī sī dē mā[ann] dē mā[ann],
tērē caraṇōṃ mēṃ jagā thōḍhī sī dē mā[ann] dē mā[ann],

tuma bhulātī hō jinhē vō hai nasībō vālē,
maiṃ bhī āu tū sadā thōḍhī sī dē mā[ann],
tērē caraṇōṃ mēṃ jagā thōḍhī sī dē mā[ann] dē mā[ann],

kara gunhā māfa mērē bhagāyē jagā dē lēharī,
hāra kara āyā fatēha thōḍhī sī dē mā[ann] ēha mā[ann],
tērē caraṇōṃ mēṃ jagā thōḍhī sī dē mā[ann] dē mā[ann],

तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ Video

तेरे चरणों में जगा थोड़ी सी दे माँ Video

Browse Temples in India