तेरी बजती मुरलिया सुन कर Lyrics

तेरी बजती मुरलिया सुन कर Lyrics (Hindi)

तेरी बजती मुरलिया सुन कर के नाचन चली आई ओ सांवरे,

जब आयो गर्मी का महीना तन से टपके टप टप पसीना,
तेरा मोरनी पंखा देख के नाचन चली आई ओ सांवरे,
तेरी बजती मुरलिया…

नागिन बन कर डसी बांसुरियां,
तेरी प्रीत में भई रे वनवारियाँ,
कजरारे नैना देख के नाचन चली आई ओ सांवरे,
तेरी बजती मुरलिया……..

सांवरियां मत और सताओ,
अब हम को तुम अपना बनाया,
तेरी वनवारी सूरत देख के नाचन चली आई ओ सांवरे,
तेरी बजती मुरलिया…………

बरसाने की मैं हु गुजारियाँ,
चरण कमल में बीते उमारियाँ,
तेरी लट गुंगराली देख के नाचन चली आई ओ सांवरे,
तेरी बजती मुरलिया

Download PDF (तेरी बजती मुरलिया सुन कर )

तेरी बजती मुरलिया सुन कर

Download PDF: तेरी बजती मुरलिया सुन कर Lyrics

तेरी बजती मुरलिया सुन कर Lyrics Transliteration (English)

tērī bajatī muraliyā suna kara kē nācana calī āī ō sāṃvarē,

jaba āyō garmī kā mahīnā tana sē ṭapakē ṭapa ṭapa pasīnā,
tērā mōranī paṃkhā dēkha kē nācana calī āī ō sāṃvarē,
tērī bajatī muraliyā…

nāgina bana kara ḍasī bāṃsuriyāṃ,
tērī prīta mēṃ bhaī rē vanavāriyā[ann],
kajarārē nainā dēkha kē nācana calī āī ō sāṃvarē,
tērī bajatī muraliyā……..

sāṃvariyāṃ mata aura satāō,
aba hama kō tuma apanā banāyā,
tērī vanavārī sūrata dēkha kē nācana calī āī ō sāṃvarē,
tērī bajatī muraliyā…………

barasānē kī maiṃ hu gujāriyā[ann],
caraṇa kamala mēṃ bītē umāriyā[ann],
tērī laṭa guṃgarālī dēkha kē nācana calī āī ō sāṃvarē,
tērī bajatī muraliyā

तेरी बजती मुरलिया सुन कर Video

तेरी बजती मुरलिया सुन कर Video

Browse Temples in India