थारो झुक झुक हुकम बजावा Lyrics

थारो झुक झुक हुकम बजावा Lyrics (Hindi)

थारो झुक झुक हुकम बजावा,
थारे चरना शीश निभाबा जी,
थारो झुक झुक हुकम बजावा,

थे स्वागत की तयारी,
आवो थे श्याम बिहारी,
था मॉक ला लाड लाडवा जी,
थारो झुक झुक हुकम बजावा,

हीरा को मुकत बनाओ,
सोने माहि झड़वाइयो,
तने प्रेम से आज पहनावा जी,
थारो झुक झुक हुकम बजावा,

पहला की सजी का क्यारी,
थारे उस्तव की तयारी,
थाने होली आज खिलावा जी,
थारो झुक झुक हुकम बजावा,

थारो हर्ष भगत गुण गावे चरना में अर्ज लगावे,
थारे स्वागत में विष जावा जी,
थारो झुक झुक हुकम बजावा,

Download PDF (थारो झुक झुक हुकम बजावा )

थारो झुक झुक हुकम बजावा

Download PDF: थारो झुक झुक हुकम बजावा Lyrics

थारो झुक झुक हुकम बजावा Lyrics Transliteration (English)

thārō jhuka jhuka hukama bajāvā,
thārē caranā śīśa nibhābā jī,
thārō jhuka jhuka hukama bajāvā,

thē svāgata kī tayārī,
āvō thē śyāma bihārī,
thā mǣka lā lāḍa lāḍavā jī,
thārō jhuka jhuka hukama bajāvā,

hīrā kō mukata banāō,
sōnē māhi jhaḍhavāiyō,
tanē prēma sē āja pahanāvā jī,
thārō jhuka jhuka hukama bajāvā,

pahalā kī sajī kā kyārī,
thārē ustava kī tayārī,
thānē hōlī āja khilāvā jī,
thārō jhuka jhuka hukama bajāvā,

thārō harṣa bhagata guṇa gāvē caranā mēṃ arja lagāvē,
thārē svāgata mēṃ viṣa jāvā jī,
thārō jhuka jhuka hukama bajāvā,

थारो झुक झुक हुकम बजावा Video

थारो झुक झुक हुकम बजावा Video

Browse all bhajans by Shrinivas Sharma

Browse Temples in India