umhi Ho Mata, Tumhi Ho Mata Pita Tumhi Ho, Tumhi Ho Bandhu Beautiful God Prayer
umhi Ho Mata, Tumhi Ho Mata Pita Tumhi Ho, Tumhi Ho Bandhu Beautiful God Prayer