Uth Jaag Musafir Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai, Lyrics

Uth Jaag Musafir- Vijay Soni Bhajan

Uth Jaag Musafir Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai, Lyrics in Hindi

Uth Jaag Musafir
Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai,

Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai,
Jo sowat hai so khowat hai jo jaagat hai so paawat hai
Jo sowat hai so khowat hai jo jaagat hai so paawat hai
Tu nind se ankhiya khol jara aur apne prabhu se dhyan laga,
Tu nind se ankhiya khol jara aur apne prabhu se dhyan laga,
Yeh preet karan, Yeh preet karan, ki reet nahi prabhu jaagat hai tu sowat hai,
Yeh preet karan, ki reet nahi prabhu jaagat hai tu sowat hai,

Jo kal karna hai aaj karle jo aaj kare wo ab karle,
Jo kal karna hai aaj karle jo aaj kare wo ab karle,
Jab chidiya ne chug khet liya phir pachhtaye kya howat hai,

Jab chidiya ne chug khet liya phir pachhtaye kya howat hai,
Naadaan bhugat apni karani ae papi paap mei chain kaha,
Naadaan bhugat apni karani ae papi paap mei chain kaha,
Jab paap ki gathari shish dhari ab shish pakar kyun rowat hai,
Jab paap ki gathari shish dhari ab shish pakar kyun rowat hai,
Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai,
Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai,
Jo sowat hai so khowat hai jo jaagat hai so paawat hai
Jo sowat hai so khowat hai jo jaagat hai so paawat hai

Download PDF (Uth Jaag Musafir Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai, Bhajans Bhakti Songs)

Uth Jaag Musafir Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai, Bhajans Bhakti Songs

Download PDF: Uth Jaag Musafir Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai, Lyrics Bhajans Bhakti Songs

Uth Jaag Musafir Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai, Lyrics Transliteration (English)

Uth Jaag Musafir Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai, Video

Uth Jaag Musafir Uth jaag musafir ab bhor bhayi ab rain kaha jo sowat hai, Video

Browse Temples in India