आओ म्हारा नटवर नागरीया पधारो म्हारा नटवर नागरीया लिरिक्स

Aao Mhara Natwar Nagariya

आओ म्हारा नटवर नागरीया पधारो म्हारा नटवर नागरीया लिरिक्स (हिन्दी)

आओ म्हारा नटवर नागरीया,
पधारो म्हारा नटवर नागरीया,
भगता रे क्यु नही आयो रे,
संता रे क्यु नही आयो रे,
आवो म्हारा नटवर नागरीया,
पधारो म्हारा नटवर नागरीया।।


कबीर काई थारे काको लागे,
कबीर काई थारे काको लागे,
जिन घर बालद लायो रे,
जिन घर बालद लायो रे,
खांड खोपरा घी चुवारा,
खांड खोपरा घी चुवारा,
आप लगावन आया रे,
आवो म्हारा नटवर नागरीया,
पधारो म्हारा नटवर नागरीया।।


कर्मा काई थारे काकी लागे,
कर्मा काई थारे काकी लागे,
जिन रो खिचड खायो रे,
जिन रो खिचड खायो रे,
ढाबलीया रो परदो करने,
ढाबलीया रो परदो करने,
खिचड खूब खवायो रे,
आवो म्हारा नटवर नागरीया,
पधारो म्हारा नटवर नागरीया।।


मीरा काई थारे मासी लागे,
मीरा काई थारे मासी लागे,
जिन रो दुखडो जार्यो रे,
जिन रो दुखडो जार्यो रे,
राणेजी विष रा प्याला भेज्या,
राणेजी विष रा प्याला भेज्या,
विष अमृत कर डाल्यो रे,
आवो म्हारा नटवर नागरीया,
पधारो म्हारा नटवर नागरीया।।


कहे नरसीलो सुनो रे सावरिया,
कहे नरसीलो सुनो रे सावरिया,
आणो वे तो आवो रे,
आणो वे तो आवो रे,
म्हारा सगा मे भूंडो लागे,
म्हारा सगा मे भूंडो लागे,
यु काई लाज घमावो रे,
आवो म्हारा नटवर नागरीया,
पधारो म्हारा नटवर नागरीया।।


आओ म्हारा नटवर नागरीया,
पधारो म्हारा नटवर नागरीया,
भगता रे क्यु नही आयो रे,
संता रे क्यु नही आयो रे,
आवो म्हारा नटवर नागरीया,
पधारो म्हारा नटवर नागरीया।।

गायक प्रकाश माली जी।
प्रेषक मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818

Download PDF (आओ म्हारा नटवर नागरीया पधारो म्हारा नटवर नागरीया)

Download the PDF of song ‘Aao Mhara Natwar Nagariya ‘.

Download PDF: आओ म्हारा नटवर नागरीया पधारो म्हारा नटवर नागरीया

Aao Mhara Natwar Nagariya Lyrics (English Transliteration)

Ao mhArA naTavara nAgarIyA,
padhAro mhArA naTavara nAgarIyA,
bhagatA re kyu nahI Ayo re,
saMtA re kyu nahI Ayo re,
Avo mhArA naTavara nAgarIyA,
padhAro mhArA naTavara nAgarIyA||


kabIra kAI thAre kAko lAge,
kabIra kAI thAre kAko lAge,
jina ghara bAlada lAyo re,
jina ghara bAlada lAyo re,
khAMDa khoparA ghI chuvArA,
khAMDa khoparA ghI chuvArA,
Apa lagAvana AyA re,
Avo mhArA naTavara nAgarIyA,
padhAro mhArA naTavara nAgarIyA||


karmA kAI thAre kAkI lAge,
karmA kAI thAre kAkI lAge,
jina ro khichaDa khAyo re,
jina ro khichaDa khAyo re,
DhAbalIyA ro parado karane,
DhAbalIyA ro parado karane,
khichaDa khUba khavAyo re,
Avo mhArA naTavara nAgarIyA,
padhAro mhArA naTavara nAgarIyA||


mIrA kAI thAre mAsI lAge,
mIrA kAI thAre mAsI lAge,
jina ro dukhaDo jAryo re,
jina ro dukhaDo jAryo re,
rANejI viSha rA pyAlA bhejyA,
rANejI viSha rA pyAlA bhejyA,
viSha amRRita kara DAlyo re,
Avo mhArA naTavara nAgarIyA,
padhAro mhArA naTavara nAgarIyA||


kahe narasIlo suno re sAvariyA,
kahe narasIlo suno re sAvariyA,
ANo ve to Avo re,
ANo ve to Avo re,
mhArA sagA me bhUMDo lAge,
mhArA sagA me bhUMDo lAge,
yu kAI lAja ghamAvo re,
Avo mhArA naTavara nAgarIyA,
padhAro mhArA naTavara nAgarIyA||


Ao mhArA naTavara nAgarIyA,
padhAro mhArA naTavara nAgarIyA,
bhagatA re kyu nahI Ayo re,
saMtA re kyu nahI Ayo re,
Avo mhArA naTavara nAgarIyA,
padhAro mhArA naTavara nAgarIyA||

gAyaka prakAsha mAlI jI|
preShaka manISha sIravI|
(rAyapura jilA pAlI rAjasthAna)
9640557818

आओ म्हारा नटवर नागरीया पधारो म्हारा नटवर नागरीया Video

आओ म्हारा नटवर नागरीया पधारो म्हारा नटवर नागरीया Video

Browse Temples in India