अंबे मैया जी का द्वारा Lyrics

अंबे मैया जी का द्वारा Lyrics (Hindi)

अंबे मैया जी का द्वारा चार धामों से है न्यारा,
इस सारे जहां में दूजा के मैया जैसा और नहीं,

जाति आते हैं दर्शन को छुले मां के कमल चरणों को,
इस सारे जहां में पूजा के मैया जैसा और नहीं,                                  

दर पर आती हैं भक्तों की टोलियां,
उनकी होती है न्यारी न्यारी बोलियां
दूर करती है सबकी कमजोरियां,
मां भारती है सबकी ही झोलियां,
माँ ने भव से हजारों को तारा,
पापी भक्तों को जग से उबारा
भार पृथिवी का माँ ने है उतरा,
महिषासुर को भी मैया जी ने मारा,
तेरी जय हो अंबे माई जिसमे याद किया तू आई.
इस सारे जहान में दूजा के मैया जैसा और नहीं,

द्वार तेरे की सुन के मशहूरियाँ है दर पर आई हूं तय करके दूरियां
ना लाई मैं हलवा चना पूरियां कैसे बतलाऊं मामा मजबूरियां,
मेरी बिगड़ी बना दे तो मैं जानू पार हमको लगा दे तो मैं जानू,
गम कब तक पढ़ेंगे उठाने और कब तक रहेंगे बेगाने,
तेरी जय हो अंबे माई जिस ने याद किया तू आई,
इस सारे जहान में दूजा की मैया जैसा और नहीं

मैया तूने हमें भुला ना तेरा दर है मां मेरा ठिकाना,
मेरी छोटी मोटी गलतियां मेरी मैया माफ करना,
मैं अगले बरस फिर आऊंगी तेरी लाल चुनरिया लाऊंगी,
तब सारे भगता देखे गे,मेरी मैया सजेगी शेरों वाली,
तेरी जय हो अंबे माई जिस ने याद किया तू आई
इस सारे जहां ने पूजा के मैया जैसा और नहीं

अंबे मैया जी का द्वारा Lyrics Transliteration (English)

aṃbē maiyā jī kā dvārā cāra dhāmōṃ sē hai nyārā,
isa sārē jahāṃ mēṃ dūjā kē maiyā jaisā aura nahīṃ,

jāti ātē haiṃ darśana kō छulē māṃ kē kamala caraṇōṃ kō,
isa sārē jahāṃ mēṃ pūjā kē maiyā jaisā aura nahīṃ,                                  

dara para ātī haiṃ bhaktōṃ kī ṭōliyāṃ,
unakī hōtī hai nyārī nyārī bōliyāṃ
dūra karatī hai sabakī kamajōriyāṃ,
māṃ bhāratī hai sabakī hī jhōliyāṃ,
mā[ann] nē bhava sē hajārōṃ kō tārā,
pāpī bhaktōṃ kō jaga sē ubārā
bhāra pr̥thivī kā mā[ann] nē hai utarā,
mahiṣāsura kō bhī maiyā jī nē mārā,
tērī jaya hō aṃbē māī jisamē yāda kiyā tū āī.
isa sārē jahāna mēṃ dūjā kē maiyā jaisā aura nahīṃ,

dvāra tērē kī suna kē maśahūriyā[ann] hai dara para āī hūṃ taya karakē dūriyāṃ
nā lāī maiṃ halavā canā pūriyāṃ kaisē batalāūṃ māmā majabūriyāṃ,
mērī bigaḍhī banā dē tō maiṃ jānū pāra hamakō lagā dē tō maiṃ jānū,
gama kaba taka paṛhēṃgē uṭhānē aura kaba taka rahēṃgē bēgānē,
tērī jaya hō aṃbē māī jisa nē yāda kiyā tū āī,
isa sārē jahāna mēṃ dūjā kī maiyā jaisā aura nahīṃ

maiyā tūnē hamēṃ bhulā nā tērā dara hai māṃ mērā ṭhikānā,
mērī छōṭī mōṭī galatiyāṃ mērī maiyā māpha karanā,
maiṃ agalē barasa phira āūṃgī tērī lāla cunariyā lāūṃgī,
taba sārē bhagatā dēkhē gē,mērī maiyā sajēgī śērōṃ vālī,
tērī jaya hō aṃbē māī jisa nē yāda kiyā tū āī
isa sārē jahāṃ nē pūjā kē maiyā jaisā aura nahīṃ

अंबे मैया जी का द्वारा Video

अंबे मैया जी का द्वारा Video

Browse Temples in India