बाला जी मेरा भूत भगा दे Lyrics

बाला जी मेरा भूत भगा दे Lyrics (Hindi)


बाला जी मेरे भूत भगा दे,
मने डे भूतडे  दुखि करे,
तेरे हाथो में सोटा खूब सजे,
बाला जी मेरे भूत भगा दे

बाला जी मेरी अर्जी लगाई,
भूत भगा दो करो सुनाई,
तेरी अर्जी से रोग कटे,
तेरे हाथो में सोटा खूब सजे,
बाला जी मेरा भूत भगा दे…..

खाके सोटा मार लगा दो,
इस संकट से पिंड छुड़ा दो,
यो भीम रात मनी दुखी करे,
तेरे हाथो में सोटा खूब सजे,
बाला जी मेरा भूत भगा दे…..

छपन भोग मैं तेरा चड़ाउ,
स्व मणि का बाबा भोग लगाउ,
ये मोटे मोटे लालू प्यार धरे,
तेरे हाथो में सोटा खूब सजे,
बाला जी मेरा भूत भगा दे…..

भैरो देव भी संग तुम्हारे,
मैं दोनों के खड़ा रे द्वारे,
दुखियाँ तेरे द्वार खड़े,
तेरे हाथो में सोटा खूब सजे,
बाला जी मेरा भूत भगा दे…..

अलभर का इक रोड बताया,
गाउ के रोज का मोड़ बताया,
यहाँ गुरु सुरन सिंह भक्ति करे,
तेरे हाथो में सोटा खूब सजे,
बाला जी मेरा भूत भगा दे…..

बाला जी मेरा भूत भगा दे Lyrics Transliteration (English)


bālā jī mērē bhūta bhagā dē,
manē ḍē bhūtaḍē  dukhi karē,
tērē hāthō mēṃ sōṭā khūba sajē,
bālā jī mērē bhūta bhagā dē

bālā jī mērī arjī lagāī,
bhūta bhagā dō karō sunāī,
tērī arjī sē rōga kaṭē,
tērē hāthō mēṃ sōṭā khūba sajē,
bālā jī mērā bhūta bhagā dē…..

khākē sōṭā māra lagā dō,
isa saṃkaṭa sē piṃḍa छuḍhā dō,
yō bhīma rāta manī dukhī karē,
tērē hāthō mēṃ sōṭā khūba sajē,
bālā jī mērā bhūta bhagā dē…..

छpana bhōga maiṃ tērā caḍhāu,
sva maṇi kā bābā bhōga lagāu,
yē mōṭē mōṭē lālū pyāra dharē,
tērē hāthō mēṃ sōṭā khūba sajē,
bālā jī mērā bhūta bhagā dē…..

bhairō dēva bhī saṃga tumhārē,
maiṃ dōnōṃ kē khaḍhā rē dvārē,
dukhiyā[ann] tērē dvāra khaḍhē,
tērē hāthō mēṃ sōṭā khūba sajē,
bālā jī mērā bhūta bhagā dē…..

alabhara kā ika rōḍa batāyā,
gāu kē rōja kā mōḍha batāyā,
yahā[ann] guru surana siṃha bhakti karē,
tērē hāthō mēṃ sōṭā khūba sajē,
bālā jī mērā bhūta bhagā dē…..

बाला जी मेरा भूत भगा दे Video

बाला जी मेरा भूत भगा दे Video

Song : Bala Ji Mere Bhoot Bhagade
Singer – Sonu Kaushik
Lyrics – Kaptan Sharma
Label – sonotek Cassettes

Browse Temples in India