बरसाने मच गया शोर Lyrics

बरसाने मच गया शोर Lyrics (Hindi)

बरसाने मच गया शोर आज प्रगट भई राधा रानी,
मेरा मन का नाचे मोर आज प्रगट भई राधा रानी,

उची अटारी इसी सजी है शोभा वर्णी न जाए,
फ़ौरन बन्ध वार बने कूचे पे ध्वजा फेहराये,
फिर वाजन लागे ढोल आज प्रगट भई राधा रानी,
बरसाने मच गया शोर…..

गोपी आये ग्वाले आये देने को विधाई,
ऐसी लाली और नहीं देखि सब मिल कर वडाई,
फिर नाचन लागे जोर,आज प्रगट भई राधा रानी,
बरसाने मच गया शोर……..

नन्द संग नन्द रानी आये गोद में लिए कन्हाई,
बाती बात में बात करि लल्ला की करो सगाई,
सुन भानु हरषाइयो ,आज प्रगट भई राधा रानी,
बरसाने मच गया शोर……..

धन्य कोख कीरत रानी की जाने लाली जाइ,
चिर जीवो वृषवान दुलारी जन्म हुआ सुखदाई,
ब्रिज मंगल हो गई बोर ,आज प्रगट भई राधा रानी,
बरसाने मच गया शोर……..

Download PDF (बरसाने मच गया शोर )

बरसाने मच गया शोर

Download PDF: बरसाने मच गया शोर Lyrics

बरसाने मच गया शोर Lyrics Transliteration (English)

barasānē maca gayā śōra āja pragaṭa bhaī rādhā rānī,
mērā mana kā nācē mōra āja pragaṭa bhaī rādhā rānī,

ucī aṭārī isī sajī hai śōbhā varṇī na jāē,
faurana bandha vāra banē kūcē pē dhvajā phēharāyē,
phira vājana lāgē ḍhōla āja pragaṭa bhaī rādhā rānī,
barasānē maca gayā śōra…..

gōpī āyē gvālē āyē dēnē kō vidhāī,
aisī lālī aura nahīṃ dēkhi saba mila kara vaḍāī,
phira nācana lāgē jōra,āja pragaṭa bhaī rādhā rānī,
barasānē maca gayā śōra……..

nanda saṃga nanda rānī āyē gōda mēṃ liē kanhāī,
bātī bāta mēṃ bāta kari lallā kī karō sagāī,
suna bhānu haraṣāiyō ,āja pragaṭa bhaī rādhā rānī,
barasānē maca gayā śōra……..

dhanya kōkha kīrata rānī kī jānē lālī jāi,
cira jīvō vr̥ṣavāna dulārī janma huā sukhadāī,
brija maṃgala hō gaī bōra ,āja pragaṭa bhaī rādhā rānī,
barasānē maca gayā śōra……..

बरसाने मच गया शोर Video

बरसाने मच गया शोर Video

Browse Temples in India