भजमन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाईजिहि चरननसे निकसी सुरसरि Lyrics

Bhajman Ram charan- Ram Bhajan By Anup Jalota

भजमन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाईजिहि चरननसे निकसी सुरसरि Lyrics in Hindi

भजमन राम चरण सुखदाई
राम चरण सुखदाईजिहि चरननसे निकसी सुरसरि
शंकर जटा समाई।
जटासंकरी नाम परयो है,
त्रिभुवन तारन आई॥भजमन राम चरण सुखदाई
भजमन राम चरण सुखदाई जिन चरननकी चरनपादूका
भरत रह्यो लिव लाई।
सोइ चरन केवट धोइ लीने
तब हरि नाव चलाई॥ भज मन राम चरण सुखदाई
भज मन राम चरण सुखदाईसोइ चरन संतजन सेवत
सदा रहत सुखदाई।
सोइ चरन गौतमऋषि-नारी
परसि परमपद पाई॥भज मन राम चरण सुखदाई
भज मन राम चरण सुखदाईदंडकबन प्रभु पावन कीन्हो
ऋषियन त्रास मिटाई।
सोई प्रभु त्रिलोकके स्वामी
कनक मृगा सँग धाई॥भजमन राम चरण सुखदाई
भजमन राम चरण सुखदाईकपि सुग्रीव बंधु भय-ब्याकुल
तिन जय छत्र फिराई।
रिपु को अनुज बिभीषन निसिचर
परसत लंका पाई॥भजमन राम चरण सुखदाई
भजमन राम चरण सुखदाईसिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक
सेष सहस मुख गाई।
तुलसीदास मारुत-सुतकी प्रभु
निज मुख करत बढाई॥भजमन राम चरण सुखदाई
भजमन राम चरण सुखदाई

भजमन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाईजिहि चरननसे निकसी सुरसरि Lyrics Transliteration (English)

भजमन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाईजिहि चरननसे निकसी सुरसरि Video

भजमन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाईजिहि चरननसे निकसी सुरसरि Video