भगतो रो आयो जी मोबाइल देवी रे छम छम बाजी पायल लिरिक्स

Bhakto Ro Aayo Ji Mobile Nagnechi Mata Bhajan

भगतो रो आयो जी मोबाइल देवी रे छम छम बाजी पायल लिरिक्स (हिन्दी)

भगतो रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे,
आयो बुलावो रे आयो बुलावो रे,
भगता रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे।।


भगत करे डायल नम्बर एक,
मायड़ म्हारी सामी देख,
भगत थाने निवन करेला रे,
भगत करे डायल नम्बर एक,
मायड़ म्हारी सामी देख,
भगत थाने निवन करेला रे,
नमन करेला रे माता नमन करेला रे,
भगता रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे।।


भगत करे डायल नम्बर दोय,
थे चरना मे राखो मोय,
भगत थाने निवन करेला रे,
भगत करे डायल नम्बर दोय,
थे चरना मे राखो मोय,
भगत थाने निवन करेला रे,
नमन करेला रे माता नमन करेला रे,
भगता रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे।।


भगत करे डायल नम्बर तीन,
थारे चरना मे आधीन,
भगत थाने निवन करेला रे,
भगत करे डायल नम्बर तीन,
थारे चरना मे आधीन,
भगत थाने निवन करेला रे,
नमन करेला रे माता नमन करेला रे,
भगता रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे।।


भगत करे डायल नम्बर चार,
देवी भवसागर सु तार,
भगत थाने निवन करेला रे,
भगत करे डायल नम्बर चार,
देवी भवसागर सु तार,
भगत थाने निवन करेला रे,
नमन करेला रे माता नमन करेला रे,
भगता रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे।।


अर्जुन करे डायल नम्बर छ,
ओ मायड़ भगतो रे भेली रे,
देवी दुखडा दूर करेला रे,
अर्जुन करे डायल नम्बर छ,
ओ मायड़ भगतो रे भेली रे,
देवी दुखडा दूर करेला रे,
नमन करेला रे माता नमन करेला रे,
भगता रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे।।


भगतो रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे,
आयो बुलावो रे आयो बुलावो रे,
भगता रो आयो जी मोबाइल,
देवी रे छम छम बाजी पायल,
देवी रो आयो बुलावो रे।।

गायक प्रकाश माली जी सोनू जोशी।
प्रेषक मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818

Download PDF (भगतो रो आयो जी मोबाइल देवी रे छम छम बाजी पायल)

Download the PDF of song ‘Bhakto Ro Aayo Ji Mobile Nagnechi Mata Bhajan ‘.

Download PDF: भगतो रो आयो जी मोबाइल देवी रे छम छम बाजी पायल

Bhakto Ro Aayo Ji Mobile Nagnechi Mata Bhajan Lyrics (English Transliteration)

bhagato ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re,
Ayo bulAvo re Ayo bulAvo re,
bhagatA ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re||


bhagata kare DAyala nambara eka,
mAyaDa़ mhArI sAmI dekha,
bhagata thAne nivana karelA re,
bhagata kare DAyala nambara eka,
mAyaDa़ mhArI sAmI dekha,
bhagata thAne nivana karelA re,
namana karelA re mAtA namana karelA re,
bhagatA ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re||


bhagata kare DAyala nambara doya,
the charanA me rAkho moya,
bhagata thAne nivana karelA re,
bhagata kare DAyala nambara doya,
the charanA me rAkho moya,
bhagata thAne nivana karelA re,
namana karelA re mAtA namana karelA re,
bhagatA ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re||


bhagata kare DAyala nambara tIna,
thAre charanA me AdhIna,
bhagata thAne nivana karelA re,
bhagata kare DAyala nambara tIna,
thAre charanA me AdhIna,
bhagata thAne nivana karelA re,
namana karelA re mAtA namana karelA re,
bhagatA ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re||


bhagata kare DAyala nambara chAra,
devI bhavasAgara su tAra,
bhagata thAne nivana karelA re,
bhagata kare DAyala nambara chAra,
devI bhavasAgara su tAra,
bhagata thAne nivana karelA re,
namana karelA re mAtA namana karelA re,
bhagatA ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re||


arjuna kare DAyala nambara Cha,
o mAyaDa़ bhagato re bhelI re,
devI dukhaDA dUra karelA re,
arjuna kare DAyala nambara Cha,
o mAyaDa़ bhagato re bhelI re,
devI dukhaDA dUra karelA re,
namana karelA re mAtA namana karelA re,
bhagatA ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re||


bhagato ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re,
Ayo bulAvo re Ayo bulAvo re,
bhagatA ro Ayo jI mobAila,
devI re Chama Chama bAjI pAyala,
devI ro Ayo bulAvo re||

gAyaka prakAsha mAlI jI sonU joshI|
preShaka manISha sIravI|
(rAyapura jilA pAlI rAjasthAna)
9640557818

भगतो रो आयो जी मोबाइल देवी रे छम छम बाजी पायल Video

भगतो रो आयो जी मोबाइल देवी रे छम छम बाजी पायल Video

Browse Temples in India