भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा भजन लिरिक्स

Bhole Teri Jata Se Bahati Hai Gang Dhara Hindi

भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा भजन लिरिक्स (हिन्दी)

भोले तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा,
शंकर तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा,
काली घटा के अंदर,
जु दामिनी उजाला,
शंकर तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा।।


गल में मुंड माला की साजे,
शशि भाल में गंग विराजे,
डम डम डमरू बाजे,
कर में त्रिशूल धारा,
शंकर तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा।।


भृग में तीन है तेज विसारे,
कटीबंद में नाग सवारे,
कहलाते कैलाश पति ये,
करते जहाँ विसारा,
शंकर तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा।।


शिव के नाम को जो उच्चारे,
सबके पाप दोष दुःख हारे,
सारी श्रष्टि के दाता ये,
भव से पार उतारे,
शंकर तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा।।


भोले तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा,
शंकर तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा,
काली घटा के अंदर,
जु दामिनी उजाला,
शंकर तेरी जटा से,
बहती है गंग धारा।।

Download PDF (भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा भजन )

Download the PDF of song ‘Bhole Teri Jata Se Bahati Hai Gang Dhara Hindi ‘.

Download PDF: भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा भजन

Bhole Teri Jata Se Bahati Hai Gang Dhara Hindi Lyrics (English Transliteration)

bhole terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA,
shaMkara terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA,
kAlI ghaTA ke aMdara,
ju dAminI ujAlA,
shaMkara terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA||


gala meM muMDa mAlA kI sAje,
shashi bhAla meM gaMga virAje,
Dama Dama DamarU bAje,
kara meM trishUla dhArA,
shaMkara terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA||


bhRRiga meM tIna hai teja visAre,
kaTIbaMda meM nAga savAre,
kahalAte kailAsha pati ye,
karate jahA.N visArA,
shaMkara terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA||


shiva ke nAma ko jo uchchAre,
sabake pApa doSha duHkha hAre,
sArI shraShTi ke dAtA ye,
bhava se pAra utAre,
shaMkara terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA||


bhole terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA,
shaMkara terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA,
kAlI ghaTA ke aMdara,
ju dAminI ujAlA,
shaMkara terI jaTA se,
bahatI hai gaMga dhArA||

भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा भजन Video

भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा भजन Video

Browse Temples in India