बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है Lyrics

बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है Lyrics (Hindi)

बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है,
ऊंचे भवनों वाली माता रज रज दर्शन पाना है.
बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है,

ऊंचे पर्वत कठिन चढ़ाई देख के तन मन डोले,
बांह पकड़ के ले जाती है जो जय माता की बोले.
पान सुपारी ध्वजा नारियल चरनी भेटि चढ़ाना है,
बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है,

जय माता दी करते करते गर्ग जून है आई,
हाथी मथा साजि छत की चढ़ जाओ कठिन चढ़ाई,
जा कर फिर दरबार के अंदर पिंडी दर्शन पाना है,
बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है,

माँ चरणों में गंगा बहती द्वार के अज़ाब नजारे,
करलो दर्शन माँ आंबे के बैठी खोल भंडारे,
भैरो दर्शन करके जीवन नेक बनाना है,
बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है,

Download PDF (बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है )

बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है

Download PDF: बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है Lyrics

बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है Lyrics Transliteration (English)

bulāvā ā gayā bhagatō calō darabāra pē jānā hai,
ūṃcē bhavanōṃ vālī mātā raja raja darśana pānā hai.
bulāvā ā gayā bhagatō calō darabāra pē jānā hai,

ūṃcē parvata kaṭhina caṛhāī dēkha kē tana mana ḍōlē,
bāṃha pakaḍha kē lē jātī hai jō jaya mātā kī bōlē.
pāna supārī dhvajā nāriyala caranī bhēṭi caṛhānā hai,
bulāvā ā gayā bhagatō calō darabāra pē jānā hai,

jaya mātā dī karatē karatē garga jūna hai āī,
hāthī mathā sāji छta kī caṛha jāō kaṭhina caṛhāī,
jā kara phira darabāra kē aṃdara piṃḍī darśana pānā hai,
bulāvā ā gayā bhagatō calō darabāra pē jānā hai,

mā[ann] caraṇōṃ mēṃ gaṃgā bahatī dvāra kē azāba najārē,
karalō darśana mā[ann] āṃbē kē baiṭhī khōla bhaṃḍārē,
bhairō darśana karakē jīvana nēka banānā hai,
bulāvā ā gayā bhagatō calō darabāra pē jānā hai,

बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है Video

बुलावा आ गया भगतो चलो दरबार पे जाना है Video

Browse Temples in India