चोरी करतो डोले श्याम मोते सूधो ना बोले Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs
चोरी करतो डोले श्याम मोते सूधो ना बोले Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

चोरी करतो डोले श्याम मोते सूधो ना बोले लिरिक्स

Chori Karto Dole Shyam Mote Sudho Na Bole

चोरी करतो डोले श्याम मोते सूधो ना बोले लिरिक्स (हिन्दी)

चोरी करतो डोले,
श्याम मोते सूधो ना बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
चोरी करतो डोलें,
श्याम मोते सूधो ना बोले।।


जब ही देख ले सुनी बाखर,
घर की सांकर खोलें,
श्याम मोते सूधो न बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
चोरी करतो डोलें,
श्याम मोते सूधो ना बोले।।


ग्वाल बाल ले घर में आवे,
माखन माट टटोलै,
श्याम मोते सूधो न बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
चोरी करतो डोलें,
श्याम मोते सूधो ना बोले।।


दधि मेरो खाय मटुकिया फोरै,
रस में बिष कूं घोरै,
श्याम मोते सूधो न बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
चोरी करतो डोलें,
श्याम मोते सूधो ना बोले।।


जो मै पकरन याकूं भागी,
बैया पकर झकझोरै,
श्याम मोते सूधो न बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
चोरी करतो डोलें,
श्याम मोते सूधो ना बोले।।


छोडूं गांव तेरो बृजरानी,
तुमते सांची बोलैं,
श्याम मोते सूधो न बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
चोरी करतो डोलें,
श्याम मोते सूधो ना बोले।।


नारायण नटखट नंदनन्दन,
कहा जाने प्रीत की मोलै,
श्याम मोते सूधो न बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
चोरी करतो डोलें,
श्याम मोते सूधो ना बोले।।


चोरी करतो डोले,
श्याम मोते सूधो ना बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
सूधो ना बोले मोते सूधो ना बोले,
चोरी करतो डोलें,
श्याम मोते सूधो ना बोले।।

गायक एवं प्रेषक
Shri Naval kishor Dwivedi
+1919990664248

Download PDF (चोरी करतो डोले श्याम मोते सूधो ना बोले )

Download the PDF of song ‘Chori Karto Dole Shyam Mote Sudho Na Bole ‘.

Download PDF: चोरी करतो डोले श्याम मोते सूधो ना बोले

Chori Karto Dole Shyam Mote Sudho Na Bole Lyrics (English Transliteration)

chorI karato Dole,
shyAma mote sUdho nA bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
chorI karato DoleM,
shyAma mote sUdho nA bole||


jaba hI dekha le sunI bAkhara,
ghara kI sAMkara kholeM,
shyAma mote sUdho na bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
chorI karato DoleM,
shyAma mote sUdho nA bole||


gvAla bAla le ghara meM Ave,
mAkhana mATa TaTolai,
shyAma mote sUdho na bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
chorI karato DoleM,
shyAma mote sUdho nA bole||


dadhi mero khAya maTukiyA phorai,
rasa meM biSha kUM ghorai,
shyAma mote sUdho na bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
chorI karato DoleM,
shyAma mote sUdho nA bole||


jo mai pakarana yAkUM bhAgI,
baiyA pakara jhakajhorai,
shyAma mote sUdho na bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
chorI karato DoleM,
shyAma mote sUdho nA bole||


ChoDUM gAMva tero bRRijarAnI,
tumate sAMchI bolaiM,
shyAma mote sUdho na bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
chorI karato DoleM,
shyAma mote sUdho nA bole||


nArAyaNa naTakhaTa naMdanandana,
kahA jAne prIta kI molai,
shyAma mote sUdho na bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
chorI karato DoleM,
shyAma mote sUdho nA bole||


chorI karato Dole,
shyAma mote sUdho nA bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
sUdho nA bole mote sUdho nA bole,
chorI karato DoleM,
shyAma mote sUdho nA bole||

gAyaka evaM preShaka
Shri Naval kishor Dwivedi
+1919990664248

चोरी करतो डोले श्याम मोते सूधो ना बोले Video

चोरी करतो डोले श्याम मोते सूधो ना बोले Video

Browse all bhajans by Shri Naval kishor Dwivedi

Browse Temples in India