दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया Lyrics

दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया Lyrics (Hindi)

शिव नाम दा झोला गल पा लिया,
दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया,

अब तो लागि लगन गुरु जी तेरी शरण,
गुरु जी तेरी शरण अब तो लागि लगन,
गुरु जी नाम रतन धन पा लिया,
सतगुरु प्यारे न दिल च वसा लिया,
दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया,

तेरी किरपा अपार मने सारा संसार,
तू ही सब दा पालनहार तू ही सब दा खड़ताल,
किने तर गये ते काइयाँ नु सम्बलाये,
दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया….

ऐसी अनजान सी बड़े नादान सी,
तेरी किरपा बिन बड़े वीरान सी,
भूले भटके सी सीधे राहे पा लिया,
दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया,

तेरा शुक्र करा लाख वार गुरु जी शुकराना करा बार बार गुरु जी,
तेरी भक्ति च जीवन रमा लिया किरपा करके तू मंदिर बना लिया,
दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया,

दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया Lyrics Transliteration (English)

śiva nāma dā jhōlā gala pā liyā,
dila ḍugarī vālē dē nāla lā liyā,

aba tō lāgi lagana guru jī tērī śaraṇa,
guru jī tērī śaraṇa aba tō lāgi lagana,
guru jī nāma ratana dhana pā liyā,
sataguru pyārē na dila ca vasā liyā,
dila ḍugarī vālē dē nāla lā liyā,

tērī kirapā apāra manē sārā saṃsāra,
tū hī saba dā pālanahāra tū hī saba dā khaḍhatāla,
kinē tara gayē tē kāiyā[ann] nu sambalāyē,
dila ḍugarī vālē dē nāla lā liyā….

aisī anajāna sī baḍhē nādāna sī,
tērī kirapā bina baḍhē vīrāna sī,
bhūlē bhaṭakē sī sīdhē rāhē pā liyā,
dila ḍugarī vālē dē nāla lā liyā,

tērā śukra karā lākha vāra guru jī śukarānā karā bāra bāra guru jī,
tērī bhakti ca jīvana ramā liyā kirapā karakē tū maṃdira banā liyā,
dila ḍugarī vālē dē nāla lā liyā,

दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया Video

दिल डुगरी वाले दे नाल ला लिया Video

भजन – Bhajan is a religious and spiritual musical song. A Bhajan has no set of rules, just a musical, melodic, and communicative song. Listen to Popular Shri Krishna, Hanuman, Balaji, Mata, Devi, Shri Ram, Shiv, Mahadev, Shri Ganesh and Radha Rani Bhajans on BharatTemples.com

Follow BharatTemples on Facebook and Youtube. If you have anything to share, please write to us at [email protected]

Browse Temples in India