Durga Gayatri Mantra (27 times)

Durga Gayatri Mantra (27 times)

ओम् कात्यान्ये च विद्मिहे कन्याकुमार्ये धीमहि |

तन्नो: देवी  प्रचोदयात ||1||

ओम् गिरिजायये  विद्मिहे शिवप्रियाये धीमहि |

तन्नो: दुर्गा  प्रचोदयात ||2||