गाइये गणपति जग वंदन | Lyrics, Video | Ganesh Bhajans
गाइये गणपति जग वंदन | Lyrics, Video | Ganesh Bhajans

गाइये गणपति जग वंदन लिरिक्स

gaaiye ganpati jag vandan

गाइये गणपति जग वंदन लिरिक्स (हिन्दी)

शंकर सुवन भवानी के नन्द,
गाइये गणपति जग वंदन,
शंकर सुवन भवानी के नन्द,

सीधी सदन ग़ज वदन विनायक किरपा संधू सूंदर सब नायक,
गाइये गणपति जग वंदन,
शंकर सुवन भवानी के नन्द,

मोदक प्रिये मुद मंगल दाता विद्यां वारि बुधि विद्याता,
गाइये गणपति जग वंदन,
शंकर सुवन भवानी के नन्द,

मांगत तुलसी दास कर जोरे वस् हु राम सिया मानष मोरे,
गाइये गणपति जग वंदन,
शंकर सुवन भवानी के नन्द,

Download PDF (गाइये गणपति जग वंदन)

गाइये गणपति जग वंदन

Download PDF: गाइये गणपति जग वंदन

गाइये गणपति जग वंदन Lyrics Transliteration (English)

shaMkara suvana bhavAnI ke nanda,
gAiye gaNapati jaga vaMdana,
shaMkara suvana bhavAnI ke nanda,

sIdhI sadana ga़ja vadana vinAyaka kirapA saMdhU sUMdara saba nAyaka,
gAiye gaNapati jaga vaMdana,
shaMkara suvana bhavAnI ke nanda,

modaka priye muda maMgala dAtA vidyAM vAri budhi vidyAtA,
gAiye gaNapati jaga vaMdana,
shaMkara suvana bhavAnI ke nanda,

mAMgata tulasI dAsa kara jore vas hu rAma siyA mAnaSha more,
gAiye gaNapati jaga vaMdana,
shaMkara suvana bhavAnI ke nanda,

गाइये गणपति जग वंदन Video

गाइये गणपति जग वंदन Video

Browse all bhajans by Shashank Sagar

Browse Temples in India