गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे मूल मत हारो हर का प्यारा जी लिरिक्स

Gorakh Jogi Nath Pukare

गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे मूल मत हारो हर का प्यारा जी लिरिक्स (हिन्दी)

गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे,
मूल मत हारो हर का प्यारा जी।।


ग्यारस सूनी अवधू मावस सूनी,
सूना है सातो वारा जी,
पढ़िया तो पण्डित अवधू गुण बिन सूना,
सूना तेरा मोक्ष द्वारा जी।।


कुण सै कमल में अवधू साँसम सांसा,
कुण सै कमल जीव का बासा जी,
नाभ कमल में अवधू साँसम सांसा,
हृदय में जीव का बासा जी।।


कुणसे कमल में अवधू जोगण भोगण खेती,
कुणसी करें साध्या घर बासा जी,
इगंला पिंगला अवधू जोगण भोगण खेती,
सुषमण करें साध्या घर बासा जी।।


बैठत बारा अवधू चलत अठारा,
सोवत आवै तीस बतीसा जी,
मैथुन करंता अवधू चौसठ टूटै,
कदसी भजोला जगदीश जी।।


संध्या सोनाअवधू मध्यां में जागना,
ऊठ त्रिकाली में देना पहरा जी,
जरा भजन में चुक पडी तो अवधु,
लगज्या जम का डेरा जी।।


चम चभर खाना रे अवधू बाये अंग लेटना,
सो साधु जन सुरा जी,
शरण मच्छेन्दर जति गोरख बोल्या,
टल जावे चौरासी का फेरा जी।।


गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे,
मूल मत हारो हर का प्यारा जी।।

प्रेषक शंकर लाल योगी
9588009408

Download PDF (गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे मूल मत हारो हर का प्यारा जी)

Download the PDF of song ‘Gorakh Jogi Nath Pukare ‘.

Download PDF: गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे मूल मत हारो हर का प्यारा जी

Gorakh Jogi Nath Pukare Lyrics (English Transliteration)

gorakSha jogI nAtha pukAre,
mUla mata hAro hara kA pyArA jI||


gyArasa sUnI avadhU mAvasa sUnI,
sUnA hai sAto vArA jI,
paढ़iyA to paNDita avadhU guNa bina sUnA,
sUnA terA mokSha dvArA jI||


kuNa sai kamala meM avadhU sA.Nsama sAMsA,
kuNa sai kamala jIva kA bAsA jI,
nAbha kamala meM avadhU sA.Nsama sAMsA,
hRRidaya meM jIva kA bAsA jI||


kuNase kamala meM avadhU jogaNa bhogaNa khetI,
kuNasI kareM sAdhyA ghara bAsA jI,
igaMlA piMgalA avadhU jogaNa bhogaNa khetI,
suShamaNa kareM sAdhyA ghara bAsA jI||


baiThata bArA avadhU chalata aThArA,
sovata Avai tIsa batIsA jI,
maithuna karaMtA avadhU chausaTha TUTai,
kadasI bhajolA jagadIsha jI||


saMdhyA sonAavadhU madhyAM meM jAganA,
UTha trikAlI meM denA paharA jI,
jarA bhajana meM chuka paDI to avadhu,
lagajyA jama kA DerA jI||


chama chabhara khAnA re avadhU bAye aMga leTanA,
so sAdhu jana surA jI,
sharaNa machChendara jati gorakha bolyA,
Tala jAve chaurAsI kA pherA jI||


gorakSha jogI nAtha pukAre,
mUla mata hAro hara kA pyArA jI||

preShaka shaMkara lAla yogI
9588009408

गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे मूल मत हारो हर का प्यारा जी Video

गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे मूल मत हारो हर का प्यारा जी Video

Browse Temples in India