गुण गा ले गुण गा ले Lyrics

गुण गा ले गुण गा ले Lyrics (Hindi)

गुण गा ले गुण गा ले तू श्याम नाम गुण गा ले,
यही नाम तेरी मन मूरत लाख चौरासी टाले,

प्रभु किरपा से तूने प्यारे इस नर तन को पाया,
धनयोवन सुख दवारा पा कर क्यों इतना इतराया,
आणि जनि चीज है सारी क्यों न होश संभाले,
गुण गा ले गुण गा ले तू श्याम नाम गुण गा ले,

जग के साथी नहीं संगाती साथ न कोई जाये,
यही मिले है तुम को सारे यही सभी रह जाये,
कोई नहीं है जग में तेरे साथ निभाने वाले,
गुण गा ले गुण गा ले तू श्याम नाम गुण गा ले,

एक आस विस्वाश तू करले प्रभु से करले यारी,
साथ निभाए हर पल तेरा चकर सुदर्शन भारी,
सांवर श्याम भजन से प्यारे जीवन मुकति पा ले,
गुण गा ले गुण गा ले तू श्याम नाम गुण गा ले,

गुण गा ले गुण गा ले Lyrics Transliteration (English)

guṇa gā lē guṇa gā lē tū śyāma nāma guṇa gā lē,
yahī nāma tērī mana mūrata lākha caurāsī ṭālē,

prabhu kirapā sē tūnē pyārē isa nara tana kō pāyā,
dhanayōvana sukha davārā pā kara kyōṃ itanā itarāyā,
āṇi jani cīja hai sārī kyōṃ na hōśa saṃbhālē,
guṇa gā lē guṇa gā lē tū śyāma nāma guṇa gā lē,

jaga kē sāthī nahīṃ saṃgātī sātha na kōī jāyē,
yahī milē hai tuma kō sārē yahī sabhī raha jāyē,
kōī nahīṃ hai jaga mēṃ tērē sātha nibhānē vālē,
guṇa gā lē guṇa gā lē tū śyāma nāma guṇa gā lē,

ēka āsa visvāśa tū karalē prabhu sē karalē yārī,
sātha nibhāē hara pala tērā cakara sudarśana bhārī,
sāṃvara śyāma bhajana sē pyārē jīvana mukati pā lē,
guṇa gā lē guṇa gā lē tū śyāma nāma guṇa gā lē,

गुण गा ले गुण गा ले Video

गुण गा ले गुण गा ले Video