गुरु चरना विच रह के कसमा Lyrics

गुरु चरना विच रह के कसमा Lyrics (Hindi)

गुरु चरना विच रह के कसमा खावागे
दिन होवे या रात हरि गुण गावागे

छोटा सा सागर है
भरनी असा गागर है
असी वी भर के गागर घर नु जावांगे
दिन होवे या रात हरि गुण गावागे
गुरु चरना……

गंगा प्रेम दिया पकिया नु
कोई तोड नही सकिया
ऐना गंगा नु पकिया होर वी असी पावांगे
दिन होवे या रात हरि गुण गावागे
गुरु चरना……..

बंसी सावरे दी बज रही है
प्यारी राधा नच रही है
असी वी बन्सि सुन सुन नच दिखावागे
दिन होवे या रात हरि गुण गावागे
गुरु चरना……

जग रूस्दा ता रूस जावे
जग दी परवा कोई ना सावरा ना रूस जावे
सावरे नु असी आप मनावागे
दिन होवे या रात हरि गुण गावागे
गुरु चरना……..

Download PDF (गुरु चरना विच रह के कसमा )

गुरु चरना विच रह के कसमा

Download PDF: गुरु चरना विच रह के कसमा Lyrics

गुरु चरना विच रह के कसमा Lyrics Transliteration (English)

guru caranā vica raha kē kasamā khāvāgē
dina hōvē yā rāta hari guṇa gāvāgē

छōṭā sā sāgara hai
bharanī asā gāgara hai
asī vī bhara kē gāgara ghara nu jāvāṃgē
dina hōvē yā rāta hari guṇa gāvāgē
guru caranā……

gaṃgā prēma diyā pakiyā nu
kōī tōḍa nahī sakiyā
ainā gaṃgā nu pakiyā hōra vī asī pāvāṃgē
dina hōvē yā rāta hari guṇa gāvāgē
guru caranā……..

baṃsī sāvarē dī baja rahī hai
pyārī rādhā naca rahī hai
asī vī bansi suna suna naca dikhāvāgē
dina hōvē yā rāta hari guṇa gāvāgē
guru caranā……

jaga rūsdā tā rūsa jāvē
jaga dī paravā kōī nā sāvarā nā rūsa jāvē
sāvarē nu asī āpa manāvāgē
dina hōvē yā rāta hari guṇa gāvāgē
guru caranā……..

See also  लो सत जुलाई आया गुरु जी दा जन्मदिन है | Lyrics, Video | Gurudev Bhajans

Browse Temples in India