परम धन राधा राधा राधा राधा Lyrics

परम धन राधा राधा राधा राधा Lyrics (Hindi)

हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
परम धन राधा राधा राधा राधा,

राधा नाम अमंगल हारी,
राधा नाम सरब सुख कारी,
श्री राधा नाम मिटावे भव भादा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा…

कण कण राधा नाम समाया,
राधा नाम यश ग्रंथो ने गाया,
श्री राधा नाम रस मिठो अगादा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,

राधे राधे राधे जय जय जय श्री राधे,

राधा नाम है प्रेमा भक्ति,
राधा नाम मधुम हरी शक्ति,
श्री राधा नाम संतो ने सहदा,
श्री राधा नाम कृष्ण ने  अराधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा…..

परम धन राधा राधा राधा राधा Lyrics Transliteration (English)

hamārō dhana rādhā śrī rādhā śrī rādhā,
parama dhana rādhā rādhā rādhā rādhā,

rādhā nāma amaṃgala hārī,
rādhā nāma saraba sukha kārī,
śrī rādhā nāma miṭāvē bhava bhādā,
hamārō dhana rādhā śrī rādhā śrī rādhā…

kaṇa kaṇa rādhā nāma samāyā,
rādhā nāma yaśa graṃthō nē gāyā,
śrī rādhā nāma rasa miṭhō agādā,
hamārō dhana rādhā śrī rādhā śrī rādhā,

rādhē rādhē rādhē jaya jaya jaya śrī rādhē,

rādhā nāma hai prēmā bhakti,
rādhā nāma madhuma harī śakti,
śrī rādhā nāma saṃtō nē sahadā,
śrī rādhā nāma kr̥ṣṇa nē  arādhā,
hamārō dhana rādhā śrī rādhā śrī rādhā…..

परम धन राधा राधा राधा राधा Video

परम धन राधा राधा राधा राधा Video

Browse Temples in India