झंडे वाली माँ तेरा Lyrics

झंडे वाली माँ तेरा Lyrics (Hindi)

झंडे वाली माँ तेरा
जगराता मैं करवाऊ गी,
करदे मुरदे पूरी खाली
दर से मैं न जाऊ गी,

मेरी भी सुनी भागीया में
फूल खिलादे खुशियों का,
जोत जगह के दर पे तेरा
सुंदर भवन सजाऊ गी,

झंडे वाली माँ तेरा ……….
सारी रात मैं जागु गी तेरे
बोल के जय जय कारे माँ,
ध्वजा नारियल पान सुपारी

चुनरी लाल चड़ाहु गी,
झंडे वाली माँ तेरा …………..
प्रेम दीवानी बन कर तेरी
नाचू गी मैं द्वारे पे,

हलवा पूरी और चने का
तुझको भोग लगाऊ गी,
झंडे वाली माँ तेरा ………..
इस मजबूर की भर दे

झोली भरे हुए भंडार तेरे,
बिन तेरे मैं किसी के आगे
झोली ना फेह्लाऊ गी,
झंडे वाली माँ तेरा ……….

Download PDF (झंडे वाली माँ तेरा )

झंडे वाली माँ तेरा

Download PDF: झंडे वाली माँ तेरा Lyrics

झंडे वाली माँ तेरा Lyrics Transliteration (English)

jhaṃḍē vālī mā[ann] tērā
jagarātā maiṃ karavāū gī,
karadē muradē pūrī khālī
dara sē maiṃ na jāū gī,

mērī bhī sunī bhāgīyā mēṃ
phūla khilādē khuśiyōṃ kā,
jōta jagaha kē dara pē tērā
suṃdara bhavana sajāū gī,

jhaṃḍē vālī mā[ann] tērā ……….
sārī rāta maiṃ jāgu gī tērē
bōla kē jaya jaya kārē mā[ann],
dhvajā nāriyala pāna supārī

cunarī lāla caḍhāhu gī,
jhaṃḍē vālī mā[ann] tērā …………..
prēma dīvānī bana kara
tērī nācū gī maiṃ dvārē pē,

halavā pūrī aura canē kā
tujhakō bhōga lagāū gī,
jhaṃḍē vālī mā[ann] tērā ………..
isa majabūra kī bhara dē jhōlī

bharē huē bhaṃḍāra tērē,
bina tērē maiṃ kisī kē
āgē jhōlī nā phēhlāū gī,
jhaṃḍē vālī mā[ann] tērā ……….

Browse Temples in India