करें भगत हो आरती Lyrics

करें भगत हो आरती Lyrics (Hindi)

करें भगत हो आरती माई दोई बेरियां ॥

सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बेरियां,
अतर चढें दो दो सिसियां माई दोई बेरियां,
करें भगत जन आरती माई दोई बेरियां,

लाए नंदन वन से फुलवा  माई दोई बेरियां,
हार बनाये चुन चुन कलियां माई दोई बेरियां,
करें भगत जन आरती माई दोई बेरियां,

पान सुपारी माई ध्वजा नारियल दोई बेरियां,
धूप कपूर चढ़े चुड़ियाँ माई दोई बेरियां,
करें भगत जन आरती माई दोई बेरियां,

लाल वरण सिंगार करे माई दोई बेरियां,
मेवा खीर सजी थरियां माई दोई बेरियां,
करें भगत जन आरती माई दोई बेरियां,

गुप्तेश्वर की पीर हरो माई दोई बेरियां,
काटो बिपत की भई जरियां माई दोई बेरियां,
करें भगत जन आरती माई दोई बेरियां,

द्वारा : योगेश तिवारी

Download PDF (करें भगत हो आरती )

करें भगत हो आरती

Download PDF: करें भगत हो आरती Lyrics

करें भगत हो आरती Lyrics Transliteration (English)

karēṃ bhagata hō āratī māī dōī bēriyāṃ ॥

sōnē kē lōṭā gaṃgā jala pānī māī dōī bēriyāṃ,
atara caḍhēṃ dō dō sisiyāṃ māī dōī bēriyāṃ,
karēṃ bhagata jana āratī māī dōī bēriyāṃ,

lāē naṃdana vana sē phulavā  māī dōī bēriyāṃ,
hāra banāyē cuna cuna kaliyāṃ māī dōī bēriyāṃ,
karēṃ bhagata jana āratī māī dōī bēriyāṃ,

pāna supārī māī dhvajā nāriyala dōī bēriyāṃ,
dhūpa kapūra caṛhē cuḍhiyā[ann] māī dōī bēriyāṃ,
karēṃ bhagata jana āratī māī dōī bēriyāṃ,

lāla varaṇa siṃgāra karē māī dōī bēriyāṃ,
mēvā khīra sajī thariyāṃ māī dōī bēriyāṃ,
karēṃ bhagata jana āratī māī dōī bēriyāṃ,

guptēśvara kī pīra harō māī dōī bēriyāṃ,
kāṭō bipata kī bhaī jariyāṃ māī dōī bēriyāṃ,
karēṃ bhagata jana āratī māī dōī bēriyāṃ,

dvārā : yōgēśa tivārī

करें भगत हो आरती Video

करें भगत हो आरती Video

Browse Temples in India