बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी लिरिक्स

Karma Ri Rekha Nyari Nyari In Hindi

बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी लिरिक्स (हिन्दी)

बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।


ओ भई रे एक पिता रे पुत्र चार,
चारों री करणी न्यारी न्यारी,
ओ भई रे पहलो राजा रे दरबार,
दूजोडो हिरा पारखी,
ए भई रे तीजो बन्जारा री हाथ,
चौथोडो फिरे पोलीया,
ओ भई रे बींरा रें मत दीजो,
मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।


ओ भई रे एक माटी रा बर्तन चार,
चारों री करणी न्यारी न्यारी,
ओ भई रे पहला मे दहीडो भीलोय,
मसाना दूजो चालीयो,
ए भई रे तीजो पिनीहारा रे बीच,
चौथोडो हरदम बाजडू,
अरे भई रे तीजो पिनीहारा रे बीच,
चौथोडो हरदम बाजडू,
ओ भई रे बींरा रें मत दीजो,
मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।


ओ भई रे एक गौ रे बछडा चार,
चारों री करणी न्यारी न्यारी,
ओ भई रे एक सूरज जी रो सांड,
दूजोडो शिव रो नान्दीयो,
ओ भई रे एक सूरज जी रो सांड,
दूजोडो शिव रो नान्दीयो,
ओ भई रे तीजो घाणी वालो बेल,
चौथो बिन्जारो नाथीयो,
ओ भई रे बींरा रें मत दीजो,
मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।


ओ भई रे एक बेल रे तोम्बा चार,
चारों री करणी न्यारी न्यारी,
ओ भई रे पहलो तो सतगुरु जी रे हाथ,
दूजो जल जमना गयो,
ओ भई रे तीजो तम्बुरा रा बीण,
चौथोडो भिक्षा मांग रयो,
ओ भई रे कह गया दास कबीर,
कर्मो रा भारा न्यारा न्यारा,
ओ भई रे बींरा रें मत दीजो,
मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।


बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।

स्वर प्रकाश माली जी।
प्रेषक मनीष सीरवी
9640557818

Download PDF (बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी)

Download the PDF of song ‘Karma Ri Rekha Nyari Nyari In Hindi’.

Download PDF: बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी

Karma Ri Rekha Nyari Nyari In Hindi Lyrics (English Transliteration)

bIrA re mata dIjo mAvaDalI ne doSha,
karmA rI rekhA nyArI nyArI||


o bhaI re eka pitA re putra chAra,
chAroM rI karaNI nyArI nyArI,
o bhaI re pahalo rAjA re darabAra,
dUjoDo hirA pArakhI,
e bhaI re tIjo banjArA rI hAtha,
chauthoDo phire polIyA,
o bhaI re bIMrA reM mata dIjo,
mAvaDalI ne doSha,
karmA rI rekhA nyArI nyArI||


o bhaI re eka mATI rA bartana chAra,
chAroM rI karaNI nyArI nyArI,
o bhaI re pahalA me dahIDo bhIloya,
masAnA dUjo chAlIyo,
e bhaI re tIjo pinIhArA re bIcha,
chauthoDo haradama bAjaDU,
are bhaI re tIjo pinIhArA re bIcha,
chauthoDo haradama bAjaDU,
o bhaI re bIMrA reM mata dIjo,
mAvaDalI ne doSha,
karmA rI rekhA nyArI nyArI||


o bhaI re eka gau re baChaDA chAra,
chAroM rI karaNI nyArI nyArI,
o bhaI re eka sUraja jI ro sAMDa,
dUjoDo shiva ro nAndIyo,
o bhaI re eka sUraja jI ro sAMDa,
dUjoDo shiva ro nAndIyo,
o bhaI re tIjo ghANI vAlo bela,
chautho binjAro nAthIyo,
o bhaI re bIMrA reM mata dIjo,
mAvaDalI ne doSha,
karmA rI rekhA nyArI nyArI||


o bhaI re eka bela re tombA chAra,
chAroM rI karaNI nyArI nyArI,
o bhaI re pahalo to sataguru jI re hAtha,
dUjo jala jamanA gayo,
o bhaI re tIjo tamburA rA bINa,
chauthoDo bhikShA mAMga rayo,
o bhaI re kaha gayA dAsa kabIra,
karmo rA bhArA nyArA nyArA,
o bhaI re bIMrA reM mata dIjo,
mAvaDalI ne doSha,
karmA rI rekhA nyArI nyArI||


bIrA re mata dIjo mAvaDalI ne doSha,
karmA rI rekhA nyArI nyArI||

svara prakAsha mAlI jI|
preShaka manISha sIravI
9640557818

बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी Video

बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी Video

Browse Temples in India