कुल्ली बाबा जी दे | Lyrics, Video | Baba Balak Nath Bhajans
कुल्ली बाबा जी दे | Lyrics, Video | Baba Balak Nath Bhajans

कुल्ली बाबा जी दे लिरिक्स

kulli baba ji de

कुल्ली बाबा जी दे लिरिक्स (हिन्दी)

कुल्ली बाबा जी दे  राहा विच पाऊंनी पैनी आ
कुल्ली बाबा जी दी गुफा कोल पाऊंनी पैनी आ
कुल्ली बाबा जी दे  राहा विच पाऊंनी पैनी आ
पौनाहारी/दुधाधारी जी नाल है जो
पौनाहारी जी नाल लाई ता निभाउनी पैनी आ
गुफा वाले नाल लाई ता निभाउनी पैनी आ
जी निभाउनी पैनी आ …….

कुली बाबा जी दे राहा विच पाऊंनी पैनी आ
कुली बाबा जी दी गुफा कोल पाऊंनी पैनी आ
कुली बाबा जी दे राहा विच पाऊंनी पैनी आ
झोलिया/चिमटिया  वाले नाल जय हो
झोलियाँ वाले नाल लाई ता निभाऊनी पैनी आ
चिमटेया  वाले नाल लाई ता निभाऊनी पैनी आ
जी निबाऊनी पैनी आ ……कुली बाबा जी दे राहा विच पाऊंनी पैनी आ
कुली बाबा जी दी गुफा कोल पाऊंनी पैनी आ
कुली बाबा जी दे राहा विच पाऊंनी पैनी आ
धुनें वाले नाल /सिद्ध जोगी नाल जय हो
धुनें वाले नाल लाई ता निभाउनी पैनी आ
सिद्ध जोगी नाल लाई ता निभाउनी पैनी आ
जी निभाऊंनी पैनी आ ………

कुली बाबा जी दे राहा विच पाऊंनी पैनी आ
कुली बाबा जी दी गुफा कोल पाऊंनी पैनी आ
कुली बाबा जी दे राहा विच पाऊंनी पैनी आ
ज्योत /रोटा वाले नाल जय हो
सिंगियाँ वाले नाल लाई ता निभाऊनी पैनी आ
रोटा वाले नाल लाई ता निभाऊनी पैनी आ
जी निभाऊंनी पैनी आ ….

कुली बाबा जी दे राहा विच पाऊंनी पैनी आ
कुली बाबा जी दी गुफा कोल पाऊंनी पैनी आ
कुली बाबा जी दे राहा विच पाऊंनी पैनी आ
जटावा /खडावा वाले नाल जय हो
गाऊआ वाले नाल लाई ता निभाऊंनी पैनी आ
सोहनी गोल्डी नु महिमा ओहदी गाऊनी पैनी आ
सूरत लगाऊनी पैनी आ


ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਪੌਣਾਹਾਰੀ / ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਗੁਫ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,

ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਝੋਲੀਆਂ / ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,

ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਧੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ / ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਧੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,

ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਜੋਤਾਂ / ਰੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਸਿੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਰੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,

ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਜਟਾਵਾਂ / ਖੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਸੋਹਣੀ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ, ਮਹਿਮਾ ਓਹਦੀ ਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਸੁਰਤ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ

Download PDF (कुल्ली बाबा जी दे)

कुल्ली बाबा जी दे

Download PDF: कुल्ली बाबा जी दे

कुल्ली बाबा जी दे Lyrics Transliteration (English)

kullI bAbA jI de  rAhA vicha pAUMnI painI A
kullI bAbA jI dI guphA kola pAUMnI painI A
kullI bAbA jI de  rAhA vicha pAUMnI painI A
paunAhArI/dudhAdhArI jI nAla hai jo
paunAhArI jI nAla lAI tA nibhAunI painI A
guphA vAle nAla lAI tA nibhAunI painI A
jI nibhAunI painI A …….

kulI bAbA jI de rAhA vicha pAUMnI painI A
kulI bAbA jI dI guphA kola pAUMnI painI A
kulI bAbA jI de rAhA vicha pAUMnI painI A
jholiyA/chimaTiyA  vAle nAla jaya ho
jholiyA.N vAle nAla lAI tA nibhAUnI painI A
chimaTeyA  vAle nAla lAI tA nibhAUnI painI A
jI nibAUnI painI A ……kulI bAbA jI de rAhA vicha pAUMnI painI A
kulI bAbA jI dI guphA kola pAUMnI painI A
kulI bAbA jI de rAhA vicha pAUMnI painI A
dhuneM vAle nAla /siddha jogI nAla jaya ho
dhuneM vAle nAla lAI tA nibhAunI painI A
siddha jogI nAla lAI tA nibhAunI painI A
jI nibhAUMnI painI A ………

kulI bAbA jI de rAhA vicha pAUMnI painI A
kulI bAbA jI dI guphA kola pAUMnI painI A
kulI bAbA jI de rAhA vicha pAUMnI painI A
jyota /roTA vAle nAla jaya ho
siMgiyA.N vAle nAla lAI tA nibhAUnI painI A
roTA vAle nAla lAI tA nibhAUnI painI A
jI nibhAUMnI painI A ….

kulI bAbA jI de rAhA vicha pAUMnI painI A
kulI bAbA jI dI guphA kola pAUMnI painI A
kulI bAbA jI de rAhA vicha pAUMnI painI A
jaTAvA /khaDAvA vAle nAla jaya ho
gAUA vAle nAla lAI tA nibhAUMnI painI A
sohanI golDI nu mahimA ohadI gAUnI painI A
sUrata lagAUnI painI A


ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਪੌਣਾਹਾਰੀ / ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਗੁਫ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,

ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਝੋਲੀਆਂ / ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,

ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਧੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ / ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਧੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,

ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਜੋਤਾਂ / ਰੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਸਿੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਰੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,

ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਕੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਜਟਾਵਾਂ / ਖੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ,,, ਜੈ ਹੋ ll,
ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ l
ਸੋਹਣੀ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ, ਮਹਿਮਾ ਓਹਦੀ ਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,
ਸੁਰਤ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਂ,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ

कुल्ली बाबा जी दे Video

कुल्ली बाबा जी दे Video

Super Hit Baba Balak Nath Bhajan
Baba Balak Ji Bharose Tere … Sab Pariwaar Layea Ladh Tere …
Albam : Baba Ji Tere Naal
Bhajan : Jogi Mera Nachda
Singer : Sohan Lala Saini , Jatinder Goldy , Saurav Saini , Jasvir Jassi , J.S. Noorpuri
Lyrics : Sohan Lala Saini Patti Wale
( Sohni Patti Wala )
Music : Tara Sidhu
Video By : Sada Media
Audio On : Jogi Records

Browse all bhajans by Jatinder GoldyBrowse all bhajans by JS NoorpuriBrowse all bhajans by Saurav SainiBrowse all bhajans by Sohan Lala Saini

Browse Temples in India