माँ तेरी जरुरत है कालका Lyrics

माँ तेरी जरुरत है कालका Lyrics (Hindi)

फड़ ले मेरा हाथ कालका,
मैं भी हु तेरा लाल कालका,
बिठा के अपनी गोदी विच माँ कर मेहरा दी छा,
माँ तेरी जरुरत है कालका तेरी जरुरत है,

कस के मेरी बांह तू फड़ ले कही मैं रूल न जावा,
मैं सुनिया जग विच हुंडिया ने माँ वा ठंढियां छावा,
तेरा द्वारा छड़ के माये नई जावा केहड़ी था,
कालका तेरी जरुरत है…….

अमनी वाजो सुना अँधेरा कहन्दे लोग सयाने,
माँ दे वाजो बच्चियां दा दर्द कोई ना जाने,
सबना नु मैं परख लिया है संजा दर तेरा माँ,
कालका तेरी जरुरत है……

जगावा दीपक तेरा कालका आस न तेरी तोड़ी,
तेरे दर से आया मियां हूँ ते मुख न मोड़ी,
छड़ दे अड़ियन मात कालका हूँ ते करदे हां,
कालका तेरी जरुरत है

माँ तेरी जरुरत है कालका Lyrics Transliteration (English)

phaḍha lē mērā hātha kālakā,
maiṃ bhī hu tērā lāla kālakā,
biṭhā kē apanī gōdī vica mā[ann] kara mēharā dī छā,
mā[ann] tērī jarurata hai kālakā tērī jarurata hai,

kasa kē mērī bāṃha tū phaḍha lē kahī maiṃ rūla na jāvā,
maiṃ suniyā jaga vica huṃḍiyā nē mā[ann] vā ṭhaṃḍhiyāṃ छāvā,
tērā dvārā छḍha kē māyē naī jāvā kēhaḍhī thā,
kālakā tērī jarurata hai…….

amanī vājō sunā a[ann]dhērā kahandē lōga sayānē,
mā[ann] dē vājō bacciyāṃ dā darda kōī nā jānē,
sabanā nu maiṃ parakha liyā hai saṃjā dara tērā mā[ann],
kālakā tērī jarurata hai……

jagāvā dīpaka tērā kālakā āsa na tērī tōḍhī,
tērē dara sē āyā miyāṃ hū[ann] tē mukha na mōḍhī,
छḍha dē aḍhiyana māta kālakā hū[ann] tē karadē hāṃ,
kālakā tērī jarurata hai

माँ तेरी जरुरत है कालका Video

माँ तेरी जरुरत है कालका Video