मन मोहन सुन्दर श्याम | Lyrics, Video | Krishna Bhajans
मन मोहन सुन्दर श्याम | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

मन मोहन सुन्दर श्याम लिरिक्स

man mohan sunder shyam

मन मोहन सुन्दर श्याम लिरिक्स (हिन्दी)

मन मोहन सुन्दर श्याम,समराथल आ जाना
भक्तो का कष्ट मिटाय,आनन्द मोहे कर जाना

नरसिलो करे पुकार,भात मोहे भर जाना
टीटोङी करे पुकार,बच्चा मेरा बच जाना

द्रोपदी करे पुकार,चीर मेरो बढ जाना
बाई मींरा करे पुकार,श्याम धणी आ जाना

भंगवी टोपी के श्याम,समराथल आ जाना
मरू धरा रे मांय,ज्योति जगा जाना

प्रेषक:-स्वामी सदानन्द जोधपुर
M.9460282429

Download PDF (मन मोहन सुन्दर श्याम)

मन मोहन सुन्दर श्याम

Download PDF: मन मोहन सुन्दर श्याम

मन मोहन सुन्दर श्याम Lyrics Transliteration (English)

mana mohana sundara shyAma,samarAthala A jAnA
bhakto kA kaShTa miTAya,Ananda mohe kara jAnA

narasilo kare pukAra,bhAta mohe bhara jAnA
TITo~NI kare pukAra,bachchA merA bacha jAnA

dropadI kare pukAra,chIra mero baDha jAnA
bAI mIMrA kare pukAra,shyAma dhaNI A jAnA

bhaMgavI TopI ke shyAma,samarAthala A jAnA
marU dharA re mAMya,jyoti jagA jAnA

preShaka:-svAmI sadAnanda jodhapura
M.9460282429

मन मोहन सुन्दर श्याम Video

मन मोहन सुन्दर श्याम Video

Browse all bhajans by Swami Sachchidanand Aacharya

Browse Temples in India