तेरा मंगल हॉवे Lyrics | Bhajans | Bhakti Songs

तेरा मंगल हॉवे Lyrics

तेरा मंगल हॉवे Lyrics (Hindi)

मंगल पाठ करो दादी का दादी
जी खुश हॉवे तेरा मंगल हॉवे,
जीवन भर तू मौज उडावे
खोटी तान के सोवे,

तेरा मंगल हॉवे…..
पाटे पे दादी की फोटो
पहल पहल सजाओ,
पुष्प चढाओ तिलक

लगाओ चरणा धोक लगाओ,
धुप दीप से दादी जी
का बंदे बंधन होए,
तेरा मंगल हॉवे,

सुबह सवेरे मंगल करलो
चाहे जो श्याम करना,
मौका मिले तुझे जब प्यारे
महिमा गान करना,

उतम गद्दी वाही होती
जब माँ का मंगल हॉवे,
तेरा मंगल हॉवे….
नोमी तिथि को करना चाहे,

मंगल वार को करना,
अमावश के दिन दादी जी
का मंगला चार तू करना,
शुदी और सफाई का

ध्यान सदा हॉवे,
तेरा मंगल हॉवे…..
मंगल पाठ के बीच में भक्त
तू आसन कभी न छोड़ो,

दादी जी के श्री चरणों में
मन की ढोरी को जोगो,
हर्ष कहे दादी की दया से

घर खुशाहाली हॉवे,
तेरा मंगल हॉवे…………

तेरा मंगल हॉवे Lyrics Transliteration (English)

maṃgala pāṭha karō dādī kā dādī
jī khuśa hǣvē tērā maṃgala hǣvē,
jīvana bhara tū mauja uḍāvē
khōṭī tāna kē sōvē,

tērā maṃgala hǣvē…..
pāṭē pē dādī kī phōṭō
pahala pahala sajāō,
puṣpa caḍhāō tilaka

lagāō caraṇā dhōka lagāō,
dhupa dīpa sē dādī jī kā
baṃdē baṃdhana hōē,
tērā maṃgala hǣvē,

subaha savērē maṃgala karalō
cāhē jō śyāma karanā,
maukā milē tujhē jaba pyārē
mahimā gāna karanā,

utama gaddī vāhī hōtī jaba
mā[ann] kā maṃgala hǣvē,
tērā maṃgala hǣvē….
nōmī tithi kō karanā cāhē,

maṃgala vāra kō karanā,
amāvaśa kē dina dādī jī kā
maṃgalā cāra tū karanā,
śudī aura saphāī kā

dhyāna sadā hǣvē,
tērā maṃgala hǣvē…..
maṃgala pāṭha kē bīca mēṃ
bhakta tū āsana kabhī na छōḍhō,

dādī jī kē śrī caraṇōṃ mēṃ
mana kī ḍhōrī kō jōgō,
harṣa kahē dādī kī dayā

sē ghara khuśāhālī hǣvē,
tērā maṃgala hǣvē…………

तेरा मंगल हॉवे Video

तेरा मंगल हॉवे Video