मेला मेला मेला मेरे भोलेनाथ दा मेला भोलेनाथ दा मेला मेरे भोलेनाथ दा मेला

मेला मेला मेला मेरे भोलेनाथ दा मेला भोलेनाथ दा मेला मेरे भोलेनाथ दा मेला

मेला मेला मेला मेरे भोलेनाथ दा मेला
भोलेनाथ दा मेला मेरे भोलेनाथ दा मेला 
मेला मेला मेला मेरे भोलेनाथ दा मेला

मेला देखन राम जी आये
सीता जी नू नाल लाये
बजरंगी बन गया चेला मेरे भोलेनाथ दा मेला 

मेला देखन श्याम जी आये
राधा जजी नू नाल लाये
सुदामा बसन गया चेला मेरे भोलेनाथ दा मेला 

मेला देखन ब्रह्मा जी आये 
सरस्वती जी नू नाल लाये
हंस उड्डे अलबेला मेरे भोलेनाथ दा मेला 

मेला देखन विष्णु जी आये
लक्षमी जी नू नाल आये