म्हाने हिचक्या आवे जी श्याम भजन लिरिक्स

Mhane Hichkya Aave Ji

म्हाने हिचक्या आवे जी श्याम भजन लिरिक्स (हिन्दी)

अरज लगावे जी,
सांवरिया थासु अरज लगावे जी,
म्हारी आंख्या सु नीर बहे,
म्हाने हिचक्या आवे जी,
याद सतावे जी,
सांवरिया थारी याद सतावे जी,
म्हारी आंख्या सु नीर बहे,
म्हने हिचक्या आवे जी।।

तर्ज हुस्न पहाड़ों का।


कागलियो तो मुंडेर पे बोले,
आजा रे कन्हैया म्हारो,
जिवडो यो डोले,
प्रीत या म्हारी काहे को तोले,
अरज लगावे जी,
सांवरिया थासु अरज लगावे जी।।


दिन कोन्या बीते,
कटे कोन्या रातां,
याद करूँ थारी मीठी मीठी बातां,
सुध म्हारी ले ल्यो,
थे बाबा आता जाता,
दास बुलावे जी,
सांवरिया थाने दास बुलावे जी,
म्हारी आंख्या सु नीर बहे,
म्हने हिचक्या आवे जी।।


छोड़ के जग थासु प्रीत लगाई,
काई कसर म्हारे भाव में आई,
बाबा क्यों म्हारी थे सुध बिसराई,
कुछ कोन्या भावे जी,
सांवरिया म्हाने कुछ कोन्या भावे जी,
म्हारी आंख्या सु नीर बहे,
म्हने हिचक्या आवे जी।।


थारो ही थो बाबा थारो ही रहूंगो,
प्यार तकरार बार बार करुँगो,
मनडे री बातां बाबा थासु ही कहुँगो,
रोमी गुण गावे जी,
सांवरिया थारा रोमी गुण गावे जी,
म्हारी आंख्या सु नीर बहे,
म्हने हिचक्या आवे जी।।


अरज लगावे जी,
सांवरिया थासु अरज लगावे जी,
म्हारी आंख्या सु नीर बहे,
म्हाने हिचक्या आवे जी,
याद सतावे जी,
सांवरिया थारी याद सतावे जी,
म्हारी आंख्या सु नीर बहे,
म्हने हिचक्या आवे जी।।

स्वर संजय मित्तल जी।
लेखक रोमी जी।

Download PDF (म्हाने हिचक्या आवे जी श्याम भजन )

Download the PDF of song ‘Mhane Hichkya Aave Ji ‘.

Download PDF: म्हाने हिचक्या आवे जी श्याम भजन

Mhane Hichkya Aave Ji Lyrics (English Transliteration)

araja lagAve jI,
sAMvariyA thAsu araja lagAve jI,
mhArI AMkhyA su nIra bahe,
mhAne hichakyA Ave jI,
yAda satAve jI,
sAMvariyA thArI yAda satAve jI,
mhArI AMkhyA su nIra bahe,
mhane hichakyA Ave jI||

tarja husna pahAड़oM kA|


kAgaliyo to muMDera pe bole,
AjA re kanhaiyA mhAro,
jivaDo yo Dole,
prIta yA mhArI kAhe ko tole,
araja lagAve jI,
sAMvariyA thAsu araja lagAve jI||


dina konyA bIte,
kaTe konyA rAtAM,
yAda karU.N thArI mIThI mIThI bAtAM,
sudha mhArI le lyo,
the bAbA AtA jAtA,
dAsa bulAve jI,
sAMvariyA thAne dAsa bulAve jI,
mhArI AMkhyA su nIra bahe,
mhane hichakyA Ave jI||


Choड़ ke jaga thAsu prIta lagAI,
kAI kasara mhAre bhAva meM AI,
bAbA kyoM mhArI the sudha bisarAI,
kuCha konyA bhAve jI,
sAMvariyA mhAne kuCha konyA bhAve jI,
mhArI AMkhyA su nIra bahe,
mhane hichakyA Ave jI||


thAro hI tho bAbA thAro hI rahUMgo,
pyAra takarAra bAra bAra karu.Ngo,
manaDe rI bAtAM bAbA thAsu hI kahu.Ngo,
romI guNa gAve jI,
sAMvariyA thArA romI guNa gAve jI,
mhArI AMkhyA su nIra bahe,
mhane hichakyA Ave jI||


araja lagAve jI,
sAMvariyA thAsu araja lagAve jI,
mhArI AMkhyA su nIra bahe,
mhAne hichakyA Ave jI,
yAda satAve jI,
sAMvariyA thArI yAda satAve jI,
mhArI AMkhyA su nIra bahe,
mhane hichakyA Ave jI||

svara saMjaya mittala jI|
lekhaka romI jI|

म्हाने हिचक्या आवे जी श्याम भजन Video

म्हाने हिचक्या आवे जी श्याम भजन Video

Browse Temples in India