ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे Lyrics

ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे Lyrics (Hindi)


ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे,
परवाह नहीं है चाहे जग सारा रूठे रे,
ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे,

मस्ती में हु मस्तानी हो गई मलंग मैं,
रंग गये अपने सँवारे की रंग में,
प्यार की ये पावन डोरी कभी ना ही टूटे रे,
ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे,

जितने है रिश्ते नाते सारे ही मैं तोड़ दू,
तुम ही बताओ कैसे खाटू आना छोड़ दू,
खाटू न छुड़वाना तू सांसे चाहे छूटे रे,
ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे,

ग्यारस तेरी बाबा खाटू जो मैं आउ जी करता है फिर लौट के न जाऊ,
रिश्ता बना है जो कभी नाही टूटे रे,
ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे,

अब तो यही पी जीना और है मरना,
चरणों से तेरे बाबा दूर नहीं करना,
कितना ही चाहे योगी तू न कभी रूठे रे,
ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे,

ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे Lyrics Transliteration (English)


ō sa[ann]vārē tērā khāṭū na छūṭē rē,
paravāha nahīṃ hai cāhē jaga sārā rūṭhē rē,
ō sa[ann]vārē tērā khāṭū na छūṭē rē,

mastī mēṃ hu mastānī hō gaī malaṃga maiṃ,
raṃga gayē apanē sa[ann]vārē kī raṃga mēṃ,
pyāra kī yē pāvana ḍōrī kabhī nā hī ṭūṭē rē,
ō sa[ann]vārē tērā khāṭū na छūṭē rē,

jitanē hai riśtē nātē sārē hī maiṃ tōḍha dū,
tuma hī batāō kaisē khāṭū ānā छōḍha dū,
khāṭū na छuḍhavānā tū sāṃsē cāhē छūṭē rē,
ō sa[ann]vārē tērā khāṭū na छūṭē rē,

gyārasa tērī bābā khāṭū jō maiṃ āu jī karatā hai phira lauṭa kē na jāū,
riśtā banā hai jō kabhī nāhī ṭūṭē rē,
ō sa[ann]vārē tērā khāṭū na छūṭē rē,

aba tō yahī pī jīnā aura hai maranā,
caraṇōṃ sē tērē bābā dūra nahīṃ karanā,
kitanā hī cāhē yōgī tū na kabhī rūṭhē rē,
ō sa[ann]vārē tērā khāṭū na छūṭē rē,

ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे Video

ओ सँवारे तेरा खाटू न छूटे रे Video

Browse Temples in India