ॐ श्री नानु सत्ये नमः
दादी दिव्ये नमो नमः

ॐ श्री नानु सत्ये नमः
दादी दिव्ये नमो नमः
सुहासड़ा वासिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

संकट हारिणि नमो नमः
कष्ट निवारिणी नमो नमः
माँ भव तारिणी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 


तेजपाल संगिनी नमो नमः 
सर्व वन्दिनी नमो नमः
मनीराम नंदिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

आदि-अनादि नमो नमः 
हे सती दादी नमो नमः
सकल कालादी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

यवन संघारिणी नमो नमः 
हे सत धारिणी नमो नमः 
माँ भय-हारिणि नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

मंगल करनी नमो नमः
अमंगल हरणी नमो नमः
अभया वरणी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

डोमिनी पूजिता नमो नमः
हे अपराजिता नमो नमः
हे वरदायिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

अमर सुहागन नमो नमः
हे बड़भागन नमो नमः
पतीत-पावन नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

हे कुल-देवी नमो नमः
भक्त-वत्सला नमो नमः
आनंद स्वरूपणी नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

अति सुख-राशि नमो नमः
करुणा नयनी नमो नमः
हे वरदायिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

हे जग जननी नमो नमः
कामना पूर्णि नमो नमः
सौम्य रूपणी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते 

ॐ श्री नानु सत्ये नमः
दादी दिव्ये नमो नमः
सुहासड़ा वासिनी नमो नमः

Download PDF (ॐ श्री नानु सत्ये नमः दादी दिव्ये नमो नमः भजन लिरिक्स)

ॐ श्री नानु सत्ये नमः दादी दिव्ये नमो नमः भजन लिरिक्स

Download PDF: ॐ श्री नानु सत्ये नमः दादी दिव्ये नमो नमः भजन लिरिक्स

ॐ श्री नानु सत्ये नमः दादी दिव्ये नमो नमः Lyrics Transliteration (English)

om shree naanu satye namah
daadee divye namo namah

Om Shri Nanu Satya Namah
Grandmother Divya Namo Namah
Suhasada Vasini Namo Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

sankat haarini namo namah
kasht nivaarinee namo namah
maan bhav taarinee namo namah
naanu satee maan namostute

Tejpal Sangini Namo Namah
Sarv Vandini Namo Namah
Maniram Nandini Namo Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

Adi Anadi Namo Namah
Hey Sati Dadi Namo Namah
Gross Kaladi Namo Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

Yavan Sangharini Namo Namah
Hey Sat Dharini Namo Namah
Mother Fear-Harini Namo Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

Mangal karne namo namah
Amangal Harani Namo Namah
Abhaya Varni Namo Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

Domini Pujita Namo Namah
Hey Aparajita Namo Namah
Hey Vardayini Namo Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

Amar Suhagan Namo Namah
Hey Badbhaan Namo Namah
Past-Worship Namo Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

O Kul-devi Namo Namah
Devotee-Vatsala Namo Namah
Anand Swaroopani Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

Extreme happiness – Namo Namah
Karuna Nayani Namo Namah
Hey Vardayini Namo Namah
Naanu Sati Maa Namostutte

Hey Jag Janani Namo Namah
Wish poorni namo namah
Gentle rupani namo namah
Naanu Sati Maa Namostutte

Om Shri Nanu Satya Namah
Grandmother Divya Namo Namah
Suhasada Vasini Namo Namah


Browse Temples in India