Posted inA Lyrics

ॐ श्री नानु सत्ये नमः दादी दिव्ये नमो नमः भजन लिरिक्स

ॐ श्री नानु सत्ये नमः दादी दिव्ये नमो नमः ॐ श्री नानु सत्ये नमःदादी दिव्ये नमो नमःसुहासड़ा वासिनी नमो नमःनानु सती माँ नमोस्तुते  संकट हारिणि नमो नमःकष्ट निवारिणी नमो नमःमाँ भव तारिणी नमो नमःनानु सती माँ नमोस्तुते  तेजपाल संगिनी नमो नमः सर्व वन्दिनी नमो नमःमनीराम नंदिनी नमो नमःनानु सती माँ नमोस्तुते  आदि-अनादि नमो नमः हे सती दादी […]