रामधणी ओ म्हारा रामधणी वेगा पधारो म्हारा रामधणी लिरिक्स

Ram Dhani O Mhara Ram Dhani

रामधणी ओ म्हारा रामधणी वेगा पधारो म्हारा रामधणी लिरिक्स (हिन्दी)

रामधणी ओ म्हारा रामधणी,
रामधणी ओ मारा रामधणी,
ओ बाबा रूनीचा मे लागी थारे भीड़ घणी,
ओ बाबा रूनीचा मे लागी थारे भीड़ घणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।


बालपने मे परचो दिखायो,
माता मैणादे रो शंको मिटायो,
बालपने मे परचो दिखायो,
मैणादे रो शंको मिटायो,
अवतार लियो है प्रभु खबर पडी,
अवतार लियो है प्रभु खबर पडी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।


बाली नाथ जी रो आदेश पायो,
भैरव राकस मार धबायो,
बाली नाथजी रो आदेश पायो,
भैरव राकस मार धबायो,
रक्षा भगतो री बाबा आप करी,
रक्षा भगतो री बाबा आप करी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।


ऊंच नीच रो भेद मिटायो,
डाली बाई रो मान बढायो,
ऊंच नीच रो भेद मिटायो,
डाली बाई रो मान बढायो,
जग में परचा है बाबा महिमा बडी,
जग में परचा है बाबा महिमा बडी़,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।


दास प्रेम जुगत सु गावे,
श्री चरनो मे शिश झुकावे,
दास प्रेम जुगत सु गावे,
श्री चरनो मे शिश झुकावे,
नैया भवसागर सु पार करी,
नैया भवसागर सु पार करी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।


रामधणी ओ म्हारा रामधणी,
रामधणी ओ मारा रामधणी,
ओ बाबा रूनीचा मे लागी थारे भीड़ घणी,
ओ बाबा रूनीचा मे लागी थारे भीड़ घणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी,
वेगा पधारो मारा रामधणी।।

गायक प्रकाश माली जी।
प्रेषक मनीष सीरवी
9640557818

Download PDF (रामधणी ओ म्हारा रामधणी वेगा पधारो म्हारा रामधणी)

Download the PDF of song ‘Ram Dhani O Mhara Ram Dhani’.

Download PDF: रामधणी ओ म्हारा रामधणी वेगा पधारो म्हारा रामधणी

Ram Dhani O Mhara Ram Dhani Lyrics (English Transliteration)

rAmadhaNI o mhArA rAmadhaNI,
rAmadhaNI o mArA rAmadhaNI,
o bAbA rUnIchA me lAgI thAre bhIDa़ ghaNI,
o bAbA rUnIchA me lAgI thAre bhIDa़ ghaNI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI||


bAlapane me paracho dikhAyo,
mAtA maiNAde ro shaMko miTAyo,
bAlapane me paracho dikhAyo,
maiNAde ro shaMko miTAyo,
avatAra liyo hai prabhu khabara paDI,
avatAra liyo hai prabhu khabara paDI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI||


bAlI nAtha jI ro Adesha pAyo,
bhairava rAkasa mAra dhabAyo,
bAlI nAthajI ro Adesha pAyo,
bhairava rAkasa mAra dhabAyo,
rakShA bhagato rI bAbA Apa karI,
rakShA bhagato rI bAbA Apa karI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI||


UMcha nIcha ro bheda miTAyo,
DAlI bAI ro mAna baDhAyo,
UMcha nIcha ro bheda miTAyo,
DAlI bAI ro mAna baDhAyo,
jaga meM parachA hai bAbA mahimA baDI,
jaga meM parachA hai bAbA mahimA baDI़,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI||


dAsa prema jugata su gAve,
shrI charano me shisha jhukAve,
dAsa prema jugata su gAve,
shrI charano me shisha jhukAve,
naiyA bhavasAgara su pAra karI,
naiyA bhavasAgara su pAra karI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI||


rAmadhaNI o mhArA rAmadhaNI,
rAmadhaNI o mArA rAmadhaNI,
o bAbA rUnIchA me lAgI thAre bhIDa़ ghaNI,
o bAbA rUnIchA me lAgI thAre bhIDa़ ghaNI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI,
vegA padhAro mArA rAmadhaNI||

gAyaka prakAsha mAlI jI|
preShaka manISha sIravI
9640557818

रामधणी ओ म्हारा रामधणी वेगा पधारो म्हारा रामधणी Video

रामधणी ओ म्हारा रामधणी वेगा पधारो म्हारा रामधणी Video

Browse Temples in India