साई जी तेरा रंग चड़ेया Lyrics

साई जी तेरा रंग चड़ेया Lyrics (Hindi)

साई जी तेरा रंग चड़ेया,
बाबा जी तेरा रंग चड़ेया,

अस्सा लाइयाँ ने ते दसा गए निभा के सो रब दी द्वारे तेरे आके,
साई जी तेरा रंग चड़ेया बाबा जी तेरा रंग चड़ेया,

तेरी पेरी भी ज़माना एमे पेया है,
दर तेरा भी तेखाने काबे जेहा है,
अखा जिहने जिहने तेरे नाल लाइयाँ,
दुरो मंगियां मुरादा ओहना पाइयाँ.
साई जी तेरा रंग चड़ेया बाबा जी तेरा रंग चड़ेया,

तेरी गली बाबा जनता दी गली है तेरी पुष्ट उते पीर मौला अली ऐ,
तेरा मुखड़ा ते साढ़े ले कुरआन है,
तेरी दीद सदा दीं ते ईमान है,
साई जी तेरा रंग चड़ेया बाबा जी तेरा रंग चड़ेया,

मुख तेरा जीवे चौदवी दा चं एह,
तेरा वलियाँ च रुतबा भुलैण्ड एह,
तनु तकया खुदा न तक लेना,
एहो आस्का दिवाणिया दा कहना
साई जी तेरा रंग चड़ेया बाबा जी तेरा रंग चड़ेया,

Download PDF (साई जी तेरा रंग चड़ेया )

साई जी तेरा रंग चड़ेया

Download PDF: साई जी तेरा रंग चड़ेया Lyrics

साई जी तेरा रंग चड़ेया Lyrics Transliteration (English)

sāī jī tērā raṃga caḍhēyā,
bābā jī tērā raṃga caḍhēyā,

assā lāiyā[ann] nē tē dasā gaē nibhā kē sō raba dī dvārē tērē ākē,
sāī jī tērā raṃga caḍhēyā bābā jī tērā raṃga caḍhēyā,

tērī pērī bhī zamānā ēmē pēyā hai,
dara tērā bhī tēkhānē kābē jēhā hai,
akhā jihanē jihanē tērē nāla lāiyā[ann],
durō maṃgiyāṃ murādā ōhanā pāiyā[ann].
sāī jī tērā raṃga caḍhēyā bābā jī tērā raṃga caḍhēyā,

tērī galī bābā janatā dī galī hai tērī puṣṭa utē pīra maulā alī ai,
tērā mukhaḍhā tē sāṛhē lē kuraāna hai,
tērī dīda sadā dīṃ tē īmāna hai,
sāī jī tērā raṃga caḍhēyā bābā jī tērā raṃga caḍhēyā,

mukha tērā jīvē caudavī dā caṃ ēha,
tērā valiyā[ann] ca rutabā bhulaiṇḍa ēha,
tanu takayā khudā na taka lēnā,
ēhō āskā divāṇiyā dā kahanā
sāī jī tērā raṃga caḍhēyā bābā jī tērā raṃga caḍhēyā,

See also  प्यारे राम के प्यारे Lyrics | Bhajans | Bhakti Songs

साई जी तेरा रंग चड़ेया Video

साई जी तेरा रंग चड़ेया Video

Browse all bhajans by Sandeep Sarang

Browse Temples in India