साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ Lyrics

साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ Lyrics (Hindi)

जो भी तेरा हो गया वो तुझी में खो गया,
साइयाँ साइयाँ  मेरा साइयाँ साइयाँ ,

मस्ती में रहते है तेरे रंग में रंग जाते है,
तेरे प्रेम में मस्त दीवाने गीत तेरे गाते है,
तेरे प्रेम दीवाने तेरे प्रेम दीवाने,
जो भी तेरा हो गया वो तुझी में खो गया,
साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ,

काँटों भरी हो रहे इनके कदम नहीं रुकते है,
तेरी सरदल पे ही सजदा करते है रुकते है,
तेरे प्रेम दीवाने तेरे प्रेम दीवाने,
जो भी तेरा हो गया वो तुझी में खो गया,
साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ,

ना रिश्ते नातो से मतलब ना लालच शोरत का,
फकर मस्त मलंग करे ना मोह कभी दौलत का,
तेरे प्रेम दीवाने तेरे प्रेम दीवाने,
जो भी तेरा हो गया वो तुझी में खो गया,
साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ,

हर सेह में तेरा ही जलवा तेरा नूर समझते,
तेरे दास कभी न तुझको खुद से दूर समज ते,
तेरे प्रेम दीवाने तेरे प्रेम दीवाने,
जो भी तेरा हो गया वो तुझी में खो गया,
साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ,

साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ Lyrics Transliteration (English)

jō bhī tērā hō gayā vō tujhī mēṃ khō gayā,
sāiyā[ann] sāiyā[ann]  mērā sāiyā[ann] sāiyā[ann] ,

mastī mēṃ rahatē hai tērē raṃga mēṃ raṃga jātē hai,
tērē prēma mēṃ masta dīvānē gīta tērē gātē hai,
tērē prēma dīvānē tērē prēma dīvānē,
jō bhī tērā hō gayā vō tujhī mēṃ khō gayā,
sāiyā[ann] sāiyā[ann] mērā sāiyā[ann] sāiyā[ann],

kā[ann]ṭōṃ bharī hō rahē inakē kadama nahīṃ rukatē hai,
tērī saradala pē hī sajadā karatē hai rukatē hai,
tērē prēma dīvānē tērē prēma dīvānē,
jō bhī tērā hō gayā vō tujhī mēṃ khō gayā,
sāiyā[ann] sāiyā[ann] mērā sāiyā[ann] sāiyā[ann],

nā riśtē nātō sē matalaba nā lālaca śōrata kā,
phakara masta malaṃga karē nā mōha kabhī daulata kā,
tērē prēma dīvānē tērē prēma dīvānē,
jō bhī tērā hō gayā vō tujhī mēṃ khō gayā,
sāiyā[ann] sāiyā[ann] mērā sāiyā[ann] sāiyā[ann],

hara sēha mēṃ tērā hī jalavā tērā nūra samajhatē,
tērē dāsa kabhī na tujhakō khuda sē dūra samaja tē,
tērē prēma dīvānē tērē prēma dīvānē,
jō bhī tērā hō gayā vō tujhī mēṃ khō gayā,
sāiyā[ann] sāiyā[ann] mērā sāiyā[ann] sāiyā[ann],

साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ Video

साइयाँ साइयाँ मेरा साइयाँ साइयाँ Video