शिव नाम के हीरे मोती | Lyrics, Video | Shiv Bhajans
शिव नाम के हीरे मोती | Lyrics, Video | Shiv Bhajans

शिव नाम के हीरे मोती लिरिक्स

shiv naam ke heere moti

शिव नाम के हीरे मोती लिरिक्स (हिन्दी)

तीन लोक तारन तरन, शंकर गए कैलाश,
अखंड तपस्या धारण की, बोलो मिलकर जय जयकार l
शिव समान दाता नहीं, विपत निवारणहार,
“अब लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के असवार” ll
बोलिए शंकर भगवान की,,,,,, जय,,,,,,,,

बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, मैं बिखराऊँ गली गली ll,
बम बम बम बम, बम लहरी, शोर मचाऊँ गली गली ll
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, मैं बिखराऊँ गली गली,
हर हर भोले ॐ नमो शिवाय, शोर मचाऊँ गली गली l
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )

सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीसैलाम में मलिकार्जुन,
उज्जैनीय महाँकालेश्वर, ओमकार ममलेश्वरम ll
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
प्रेम से बोलिए, हर हर भोले ll, अंत में होगी चला चली,
बम बम बम बम बम लहरी, शोर मचाऊँ गली गली ,,,
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
बम बम लहरी, शिव शिव लहरी,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

पार्लिया वैद्यनाथ, पुनिया भीमशंकरम,
सेतु बंधे रामेश्वर, द्वारका नागेश्वर ll
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
मत भूलो मेरे, शिव नाम को ll, बात सुनाऊँ तुम्हे भली,
बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, शोर मचाऊँ गली गली ,,,
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
बम बम लहरी, शिव शिव लहरी,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

बाराणसी विश्वेश्वर, त्रिम्बका में त्रिम्बकेश्वर,
हिमालय केदारेश्वर, शिवालय ग्रीशनेश्वर ll
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
द्वादश ज्योतिर्लिंग का ll, पाठ करो तुम नर नारी,
बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, शोर मचाऊँ गली गली ,,,
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
बम बम लहरी, शिव शिव लहरी,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

वार वार ना नर तन पाया, बच्चों वाला खेल नहीं,
जन्मो जन्म शिव भक्ति का, होता जब तक मेल नहीं ll
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
ले लो रे, कोई शिव नाम ll, बात सुनाऊँ तुम्हे भली
हर हर भोले, नमो शिवाय, शोर मचाऊँ गली गली,,,
( नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय llll )
बम बम लहरी, शिव शिव लहरी,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय,,,,,,धुन
अपलोडर- अनिलरामूर्तिभोपाल

Download PDF (शिव नाम के हीरे मोती)

शिव नाम के हीरे मोती

Download PDF: शिव नाम के हीरे मोती

शिव नाम के हीरे मोती Lyrics Transliteration (English)

tIna loka tArana tarana, shaMkara gae kailAsha,
akhaMDa tapasyA dhAraNa kI, bolo milakara jaya jayakAra l
shiva samAna dAtA nahIM, vipata nivAraNahAra,
“aba lajjA morI rAkhiyo, shiva naMdI ke asavAra” ll
bolie shaMkara bhagavAna kI,,,,,, jaya,,,,,,,,

bama bama laharI, shiva shiva laharI, maiM bikharAU.N galI galI ll,
bama bama bama bama, bama laharI, shora machAU.N galI galI ll
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
bama bama laharI, shiva shiva laharI, maiM bikharAU.N galI galI,
hara hara bhole OM namo shivAya, shora machAU.N galI galI l
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )

saurAShTra meM somanAtha, shrIsailAma meM malikArjuna,
ujjainIya mahA.NkAleshvara, omakAra mamaleshvarama ll
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
prema se bolie, hara hara bhole ll, aMta meM hogI chalA chalI,
bama bama bama bama bama laharI, shora machAU.N galI galI ,,,
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
bama bama laharI, shiva shiva laharI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

pArliyA vaidyanAtha, puniyA bhImashaMkarama,
setu baMdhe rAmeshvara, dvArakA nAgeshvara ll
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
mata bhUlo mere, shiva nAma ko ll, bAta sunAU.N tumhe bhalI,
bama bama laharI, shiva shiva laharI, shora machAU.N galI galI ,,,
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
bama bama laharI, shiva shiva laharI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

bArANasI vishveshvara, trimbakA meM trimbakeshvara,
himAlaya kedAreshvara, shivAlaya grIshaneshvara ll
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
dvAdasha jyotirliMga kA ll, pATha karo tuma nara nArI,
bama bama laharI, shiva shiva laharI, shora machAU.N galI galI ,,,
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
bama bama laharI, shiva shiva laharI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

vAra vAra nA nara tana pAyA, bachchoM vAlA khela nahIM,
janmo janma shiva bhakti kA, hotA jaba taka mela nahIM ll
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
le lo re, koI shiva nAma ll, bAta sunAU.N tumhe bhalI
hara hara bhole, namo shivAya, shora machAU.N galI galI,,,
( namo shivAya, OM namo shivAya llll )
bama bama laharI, shiva shiva laharI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
namo shivAya, OM namo shivAya,,,,,,dhuna
apaloDara- anilarAmUrtibhopAla

शिव नाम के हीरे मोती Video

शिव नाम के हीरे मोती Video

Browse Temples in India